You are on: Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja

Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja

Szukaj

Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja

Wednesday
24
October
2018

W dniu 23.10.2018 odbyło się w Ciechanowcu seminarium „Koń w obronności i kulturze Polski”. Współorganizatorem spotkania było Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka i Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: marszałek Województwa Podlaskiego, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Wśród uczestników spotkania większość stanowili przedstawiciele środowiska weterynaryjnego. Przybyła delegacja Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW z Dziekanem prof. dr. hab. Marcinem Bańburą na czele. Lokalne środowisko reprezentowali m. in. prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski i wiceprzewodniczący Oddział Łomżyńsko-Ostrołęckiego PTNW lek. wet. Emilian Kudyba. Obecni byli także muzealnicy oraz miłośnicy koni.

Seminarium otworzyła wicedyrektor Muzeum Rolnictwa Anna Wiśniewska, która prowadzenie seminarium powierzyła prof. dr hab. Iwonie Markowskiej-Daniel. Pierwszy referat „Koń w obronie Ojczyzny” wygłosił prof. dr. hab. Jerzy Kita. Następnie głos zabrał prof. dr. hab. Włodzimierz Kluciński, który przedstawił sylwetki dwóch wybitnych przedstawicieli weterynarii – płk. Konrada Millaka i prof. Józefa Kulczyckiego. W dalszej kolejności dr Magdalena Chłopecka, podobnie jak poprzednicy reprezentująca Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, wygłosiła interesujący referat „Czy konie rozpoznają rośliny trujące?” Wprowadzając słuchaczy w tematykę wystawy, kierujący Działem Weterynarii lek. wet. Grzegorz Jakubik wygłosił prezentację „Zbiory hipologiczne Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”.

Następnie dokonano uroczystego otwarcia ekspozycji czasowej, noszącej taki sam tytuł. Przecięcia wstęgi dokonali: prof. Iwana Markowska-Daniel, prof. Marcin Bańbura i pomysłodawca całego przedsięwzięcia prof. Włodzimierz Kluciński.

Wystawa została zorganizowana ze zbiorów działów: Etnograficznego, Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich, Historyczno-Artystycznego i Weterynarii. Co istotne, zaprezentowano muzealia w większości nie eksponowane na wystawach stałych.

W pierwszej części ekspozycji zobaczyć można wybrane egzemplarze uprzęży, ogłowi, także kiełzn oraz dokumentów i fotografii związanych z hodowlą koni. Tu także znajdują się dzieła sztuki, których bohaterem jest koń. Druga część wystawy dotyczy weterynarii. Zgromadzono tu przedmioty stosowane przy poskramianiu koni jako dutki, rozwieracze gębowe. Dalej mamy spory zbiór narzędzi używanych w stomatologii, chirurgii. Zaprezentowano także zbiory sprzętów ortopedycznych: kleszczy do badania kopyt, noży kopytowych, żegadeł, podków. Osobną grupę stanowiły pamiątki związane z weterynarią wojskową: regulaminy i przepisy dotyczące gospodarowania i dbania o zdrowie koni w armii, także narzędzia pochodzące z zestawów wojskowych, fotografie, dokumenty. Na ekspozycji zobaczyć także można wybrane pozycje z bogatej literatury hipologicznej i hipiatrycznej, począwszy od XVII wieku.

Wystawa czynna będzie do końca 2018 roku. Spora część zbiorów obecnych na wystawie planowana jest do prezentacji w 2019 roku na ekspozycji przygotowywanej wspólnie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja
Koń w obronności i kulturze Polski - fotorelacja