You are on: BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

Szukaj

BIBLIOTEKA

Opiekun zbiorów bibliotecznych - Marzena Susoł

Decyzję utworzenia biblioteki rolniczej przy Muzeum podjęła Sekcja Historyczna Towarzystwa Miłośników Ciechanowca w dniu 12 stycznia 1965 r.

Zbiory biblioteki stanowią głównie dary przekazane przez Centralną Bibliotekę Rolniczą, SGGW w Warszawie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz okazowe egzemplarze przekazywane przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie, a także przez osoby prywatne.

Kompletowanie księgozbioru prowadzi się pod kątem potrzeb wynikających z charakteru działalności muzeum. Nabywane są przede wszystkim książki oraz czasopisma z zakresu nauk rolniczych i im pokrewnych, a także z dziedzin uzupełniających wiedzę rolniczą (historia, archeologia, etnografia i nauki przyrodnicze).

Zbiory biblioteki liczą 14 261 woluminów druków zwartych, 1850 czasopism (głównie rolniczych i regionalnych) i spory zbiór czasopism rolniczych z końca XIX i początku XX wieku.

Szczególne miejsce w bibliotece mają zbiory starodruków. Wśród nich znajduje się m.in. komplet dzieł patrona muzeum Księdza Krzysztofa Kluka.

Na uwagę zasługuje bogaty zbiór książek z zakresu weterynarii, który należy do największych i najbardziej reprezentatywnych w tej dziedzinie w Polsce.

Z księgozbioru korzystają głównie uczniowie i studenci, rolnicy, osoby poszukujące materiałów do prac naukowych i badawczych.

Biblioteka wraz z czytelnią mieści się w Centralnym Magazynie Zbiorów. Jest czynna w godzinach pracy muzeum.

BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA