You are on: Budowa budynków wspierających działalność konserwatorską Centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa – etap V

Budowa budynków wspierających działalność konserwatorską Centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa – etap V

Szukaj

Budowa budynków wspierających działalność konserwatorską Centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa – etap V


„Budowa budynków wspierających działalność konserwatorską Centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa – etap V”.

"Dofinansowano w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO INFRASTRUKTURA KULTURY."
"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego."

Nazwa zadania: „Budowa budynków wspierających działalność konserwatorską Centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa – etap V”.

Wartość dofinansowania wynosi 179 000,00 zł.
Całkowita wartość zadania 1 022 532,47 zł.

Zadanie obejmuje wybudowanie trzech obiektów, które będą stanowiły zaplecze dla oddanego do użytkowania w 2022 r. Centralnego magazynu zbiorów. Budowa tych obiektów znacznie usprawni funkcjonowanie Muzeum oraz magazynu w zakresie gromadzenia i powiększenia zbiorów. Usprawni się również proces zabezpieczania zakonserwowanych już eksponatów, które nie będą narażone na kontakt z obiektami kwalifikowanymi do zakupu lub przekazanymi w darze. Celem budowy tych trzech nowych obiektów jest stworzenie zaplecza dla pracowników działalności podstawowej, konserwatorskiej i gospodarczej.