Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap II

06 kwietnia 2020 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w sprawie dofinansowania zadania pn. ,,Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap II” w ramach programu "Infrastruktura kultury".

Całkowity koszt zadania wynosi 5 037 000,00 zł (netto), w tym 2 400 000,00 zł (47,65%) to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszy Promocji Kultury. Natomiast wkład własny w kwocie 2 637 000,00 zł (52,35%) został zabezpieczony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu zostaną zrealizowane prace konstrukcyjne i budowlane, montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych w segmencie ekspozycyjno – edukacyjnym. Zostanie również wykonana droga pożarowa od strony południowo – zachodniej oraz miejsca parkingowe. Planowana jest również budowa magazynu sprzętu rolniczego i budowa wiaty.
Zadanie zostanie zrealizowane na przestrzeni dwóch lat. Planowany termin zakończenia etapu 2-go inwestycji 31.12.2021 r.