Spichlerz z Dąbrowy Wilków – ekspozycja "Rybołówstwo słodkowodne"

Spichlerz przeniesiony z miejscowości Dąbrowa Wilki, zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku. Budynek o konstrukcji zrębowej, wąskofrontowy z podcieniem. Dach czterospadowy kryty słomą. Wewnątrz spichlerza została ulokowana wystawa stała "Rybołówstwo słodkowodne". Na ekspozycji możemy zobaczyć łódź tzw. Dłubankę, przyrządy do połowu ryb - sieć drygawicę, więcierze, wiersze, podbieraki, wsadki i sadze, a także skrzynki do połowu raków. Zaprezentowane zostały też narzędzia do wyrobu sieci oraz kolekcja ościeni metalowych z końca XIX i XX wieku.