Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa

Piątek
14
Listopad
2014

Program spotkania 20-21.11.2014

czwartek 20.11.2014

13.30-14.30 Obiad

14.40-15.25 Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Sand w Norwegii, M. Górski

15.25-16.00 Prezentacja zasobu dokumentacji dotyczącej obiektów architektury drewnianej w Muzeum Rolnictwa, S. Czołomiej

16.00-16.40 Wymiana doswiadczeń

Przerwa kawowa

17.15 Omówienie dotychczas funkcjonujących krajowych standardów dokumentacji konserwatorskiej obiektu architektury drewnianej jako podstawy monitoringu,
prof. J. Uścinowicz

Piątek 21.11.2014

10.00 - 10.15 Wprowadzenie

10.15-10.45 Prezentacja materiałów dotyczących monitoringu obiektów drewnianych udostępnionych przez Muzeum w Ryfylke, M.Górski

Przerwa kawowa

11.00-11.30 Dotychczasowe doświadczenia SGGW z monitoringiem w Muzeum Rolnictwa, prof. K.Krajewski

11.30-12.00 Systemy zabezpieczeń pożarowych i okresowa kontrola systemów w Muzeum Rolnictwa, A. Frankowski

Przerwa kawowa

12.15-14.00 Obejście w terenie obiektów pod kątem wyboru informacji do monitoringu

14.00-14.30 Podsumowanie

14.30-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-15.20 Omówienie obecnie funkcjonujących modeli monitorowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej, P.Kozarski, K. Skiba

  1. PROGRAM SPOTKANIA Word

  2. Karta Ewidencyjna Kościoła

  3. Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke

  4. Aktualny Stan Dokumentacji Obiektów

  5. Aktualny Stan Dokumentacji Obiektów - Tabela

  6. Struktura Projektu

  7. Systemy Zabezpieczeń Pożarowych i Okresowa Kontrola Systemów w Muzeum Rolnictwa