Wystawy stałe

Chata z Koców Schabów – ekspozycja wnętrza chaty drobnoszlacheckiej z XIX wieku

Chałupa z Koców Schabów. Wybudowana z bali o konstrukcji węgłowej, przykryta czterospadowym dachem słomianym. Chałupa szerokofrontowa, składająca się z dwóch izb kuchennych, sieni, alkierza...

"Pamiątki kolonialne - sztuka Czarnego Lądu" i "Kruche piękno Dalekiego Wschodu" - wystawy ze zbiorów Honore Heroesa

Swego rodzaju ciekawostką są wystawy długoterminowe przygotowane ze zbiorów antykwariusza Honore Heroes rodem z Belgii. Pierwsza z nich zatytułowana "Pamiątki kolonialne - sztuka Czarnego Lądu"...

Chata z Żerów Czubików – ekspozycja wnętrza chaty chłopskiej z końca XIX wieku

Chata ze wsi Żery Czubiki wybudowana w drugiej połowie XIX wieku z bali, o konstrukcji węgłowej, przykryta czterospadowym dachem słomianym. Budynek szerokofrontowy, wewnątrz podział na trzy izb...

Obiekty zamiejscowe w Drewnowie Ziemaki

Wiatrak „koźlak” in situ, wybudowany pod koniec pierwszej połowy XIX wieku, jest obiektem zamiejscowym Muzeum Rolnictwa. Obiekt dwukondygnacyjny na planie zbliżonym do kwadratu, ściany obite p...
Szkoła Wiejska w Winnie Chroły - obiekt zamiejscowy

Szkoła Wiejska w Winnie Chroły - obiekt zamiejscowy

Budynek szkoły przeniesiony został do Winnej Chroły na początku lat 30-tych XX wieku ze wsi Skórzec, gdzie przez wiele lat był siedzibą władz gminnych. Szkoła funkcjonowała do 2000 roku. Jes...

Lamus z Rudy Mazowieckiej– ekspozycje: „Przemiany w gospodarstwie domowym kobiety wiejskiej w 1. połowie XX wieku”, „Obróbka włókna”

Budynek z drugiej połowy XVIII wieku. Budynek podworski z bali, konstrukcji węgłowej, kryty gontem z podcieniem frontowym na poziomie parteru i piętra. Obiekt służył do przechowywania zbóż i...

Kolekcja uli

Pasieka składająca się z 23 uli skrzynkowych oraz kłodowych, stojących i leżących. Kłody przykryte daszkami (czapami) z różnorodnego materiału – słoma, deseczki, papa, gont. Ule stanowi..

Sernik

Rekonstrukcja nieistniejącego już obiektu małej architektury, na podstawie szkicu zamieszczonego w IV tomie "Encyklopedii Staropolskiej" Zygmunta Glogera pt. "Stary sernik we wsi Zlotoryi nad Narwi...

Spichlerz z Klepacz

Zbudowany ok. 1880 r. Budynek o konstrukcji węgłowej, wąskofrontowy na planie prostokąta. Dach czterospadowy kryty słomą. Na wystawie stałej w spichlerzu są zaprezentowane 2 warsztaty stolarsk...