Вы находитесь: KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA - CIECHANOWIEC 22 – 24. X. 2009 r. „ZAMKI, GRODY, RUINY – WALORYZACJA I OCHRONA”

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA - CIECHANOWIEC 22 – 24. X. 2009 r. „ZAMKI, GRODY, RUINY – WALORYZACJA I OCHRONA”

Szukaj

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA - CIECHANOWIEC 22 – 24. X. 2009 r. „ZAMKI, GRODY, RUINY – WALORYZACJA I OCHRONA”

Суббота
24
Октябрь
2009

Treścią Europejskich Dni Dziedzictwa w 2009 r. - „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz” są zabytki architektury obronnej i dziedzictwo militarne oraz wszelkie ślady wojen i walk zapisanych na kartach burzliwej historii naszego kraju. Złożona historia zdecydowała, że zasoby te są w Polsce szczególnie bogate i stanowią dziedzictwo nie tylko polskie ale całej Europy.
Temat konferencji „ZAMKI, GRODY, RUINY – WALORYZACJA I OCHRONA” ściśle wiąże się z hasłem tegorocznych EED. Stanowi równocześnie aktualny problem konserwatorski. Rosnące potrzeby modernizacji i przekształceń środowiska oraz dynamiczne przemiany społeczno-gospodarcze są źródłem nasilających się konfliktów w ochronie zabytków architektury obronnej. Istnieje zatem potrzeba - dostosowanej do zmieniających się uwarunkowań - interpretacji teorii konserwatorskiej, wykorzystania międzynarodowych doświadczeń w zachowaniu dziedzictwa i lokalnej tożsamości poprzez wzmacnianie więzi miejscowych społeczności ze „swoimi” zabytkami.
Konferencja w Ciechanowcu służyć ma podsumowaniu prac nad zasadami waloryzacji i postępowania konserwatorskiego1 z grodami, zamkami, ich reliktami i ruinami - prac prowadzonych przez PKN ICOMOS wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków, we współpracy z Politechniką Lubelską i Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej.
Wspólna organizacja konferencji przez PKN ICOMOS i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego tworzy okazję do konfrontacji propozycji i wniosków z regionalną specyfiką i uwarunkowaniami ochrony miejscowych zabytków.

Przedmiotem konferencji będą m.in.:
• Kryteria wartościowania zabytkowych zasobów w świetle dorobku polskiego konserwatorstwa i doświadczeń europejskich. Przykłady waloryzacji i wnioski.
• Obiekty pretendujące do statusu pomników historii – kryteria i próby kwalifikacji.
• Zasady ochrony konserwatorskiej wobec zróżnicowanych wartości zabytkowych.
• Dopuszczalne formy i warunki ingerencji w zabytkowe struktury.
• Wpływ uwarunkowań pozakonserwatorskich na metody ochrony.

Organizatorzy:
• URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
• POLSKI KOMITET NARODOWY MIĘDZYNARODOWEJ RADY OCHRONY ZABYTKÓW ICOMOS wspólnie z KRAJOWYM OŚRODKIEM BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW
• MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA w CIECHANOWCU

Terminy:
• Przesłanie karty uczestnictwa ze zgłoszeniem referatu - 20 maja
• Potwierdzenie przyjęcia referatów do wygłoszenia/do wydawnictwa - 3 czerwca
• Przesłanie pełnego tekstu referatu do wydawnictwa - 15 lipca
• Przesłanie karty uczestnictwa (bez referatu) - 1 września
• Dokonanie opłaty konferencyjnej - 1 września
• Rozesłanie komunikatu wraz z programem konferencji - 15 września

Pełne teksty referatów opublikowane zostaną przed konferencją jako rozdziały w recenzowanym wydawnictwie (zamierzeniem organizatorów jest skrócenie wystąpień w trakcie konferencji na rzecz dyskusji problemowych).

Opłata konferencyjna w wysokości 450,- zł. obejmuje: udział w konferencji, koszty dwóch noclegów w pokojach dwu lub trzyosobowych, koszty wyżywienia, imprez towarzyszących i transportu ze/do stacji kolejowej oraz publikacji konferencyjnej.
Z opłaty zwolnieni będą autorzy referatów zakwalifikowanych do wygłoszenia, jeśli tekst do publikacji przekazany zostanie organizatorom w terminie do 15 lipca b.r. (w przypadku zespołów autorskich zwolnienie dotyczy jednego z autorów).

Formularz zgłoszenia można pobrać na stronach:
www.muzeumrolnictwa.pl i http://www.icomos-poland.org/

formularz_zgloszenia_zamki.doc

zamki_komunikat_2.doc

1) m.in. konferencji: w Janowcu („Ruiny żywe”- 2005), w Lublinie („Trwała ruina – problemy utrzymania i adaptacji”- 2006), w Srebrnej Górze („Zabytki architektury obronnej – ochrona, zagospodarowanie, zarządzanie” – 2006), w Dział-dowie („Ochrona zabytków architektury obronnej – teoria a praktyka” - 2007) i Gubinie („Ruiny zabytków sakralnych – ochrona i adaptacja do nowych funkcji” - 2008) oraz wniosków prezentowanych w bieżących publikacjach (np. „Współ-czesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce” – wyd. PKN ICOMOS , Politechnika Lubelska - 2008).