Вы находитесь: „WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”

„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”

Szukaj

„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”

Понедельник
18
Октябрь
2010

18 października br. w salach pałacu hr. Starzeńskich miało miejsce uroczyste otwarcie kolejnej wystawy czasowej przygotowanej przez pracowników Zamku Królewskiego w Warszawie. Tegoroczna ekspozycja zatytułowana „Wystawy, wystawy... Najciekawsze ekspozycje z ostatnich lat w Zamku Królewskim w Warszawie” nawiązuje do działalności wystawienniczej Zamku Królewskiego w Warszawie, działalności prowadzonej w oparciu o bogate zbiory własne oraz placówek muzealnych w Polsce i poza granicami kraju.

Dzięki tej ekspozycji możemy poznać od „kuchni” sposób organizacji wystaw w wiodących placówkach kultury polskiej, jaką jest Zamek Królewski w Warszawie. Możemy obejrzeć formy przestrzenne – makiety, które dobrze ilustrują ostatnią fazę powstawania wystawy – etap „produkcji” ekspozycji – finalnego dzieła, będącego efektem wielomiesięcznej pracy kuratora wystawy, całego zaangażowanego w nią zespołu oraz autorów scenografii. Makiety są doskonałym materiałem roboczym do dialogu między kuratorem wystawy i jej scenografem, umożliwiają czytelne przedstawienie i ewentualną weryfikację decyzji przestrzennych, sprawdzenie wzajemnych relacji prezentowanych obiektów.

Na ciechanowieckiej wystawie znajdują się makiety m. in. ekspozycji: „Uroda portretu”, „U tronu Królowej Polski”, „Skarbiec katedry wileńskiej”, „Leonardo da Vinci. Dama z gronostajem i inne arcydzieła ze zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie”. Dzięki prezentacjom multimedialnym przedstawiającym zdjęcia „gotowych” ekspozycji możemy skonfrontować rozwiązania proponowane na makietach z finalnym dziełem, jakim jest wystawa.

Komisarz wystawy
Anna Małecka

Przygotowanie i oprawa plastyczna wystawy
dr Artur Badach, Ewa Dyjas i Piotr Kubiak

„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”
„WYSTAWY, WYSTAWY... NAJCIEKAWSZE EKSPOZYCJE Z OSTATNICH LAT W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE”