Вы находитесь: „Profesor Irena Stasiewicz - Jasiukowa nie żyje.

„Profesor Irena Stasiewicz - Jasiukowa nie żyje.

Szukaj

„Profesor Irena Stasiewicz - Jasiukowa nie żyje.

Понедельник
21
Март
2011

Z głębokim żalem informujemy, że 21 marca 2011 w Warszawie zmarła prof. Irena Stasiewicz - Jasiukowa.

Prof. dr hab. Irena Stasiewicz - Jasiukowa była Przewodniczącą Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk. Jako historyk nauki zajmowała się głównie XVIII wiekiem. Przez wiele lat uczestniczyła w organizacji sesji naukowych odbywających się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu poświęconych ks. Krzysztofowi Klukowi - wybitnemu przyrodnikowi XVIII stulecia.

Pani profesor w 2004 r. przekazała do zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu liczącą ponad 1200 pisanek prywatną kolekcję o dużej wartości historycznej i artystycznej, która pozwoliła na stworzenie stałej ekspozycji - "Muzeum Pisanki". Pisanki zbierane były przez ponad 35 lat - najpierw z różnych regionów Polski, później z różnych krajów świata. Obecnie zbiór liczy ponad 1800 pisanek.
Pełniąc funkcję Honorowego Kuratora Muzeum Pisanki Pani Profesor wielokrotnie w ciągu roku odwiedzała naszą placówkę w celu uzupełnienia ekspozycji o nowe okazy. Była organizatorką i promotorką konkursów na wykonanie pisanek wielkanocnych oraz dorocznych spotkań promujących zbiory Muzeum Pisanki. Opracowała siedem tematycznych tomików omawiających pisankowe zbiory.

Prof. dr hab. Irena Stasiewicz-Jasiukowa była znakomitym ambasadorem Podlasia w Polsce i za granicą.

Na zawsze zostanie w naszej pamięci.

Dyrekcja i Pracownicy
Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka