Вы находитесь: DZIAŁ PROMOCJI

DZIAŁ PROMOCJI

DZIAŁ PROMOCJI

kierownik działu - Artur Warchala

Dział Promocji odpowiada za organizację i koordynację działalności popularyzacyjnej i edukacyjnej muzeum. Do jego zadań należy m.in.:

• prowadzenie działalności oświatowej, a w jej ramach organizowanie pokazów, spotkań, konferencji, lekcji muzealnych;
• współdziałanie z innymi działami przy organizowaniu wystaw stałych i czasowych;
• współorganizowanie konkursów oraz imprez plenerowych;
• obsługa multimedialna konferencji, spotkań, wieczorów literackich oraz obsługa dźwiękowa wydarzeń organizowanych przez muzeum;
• obsługa zwiedzających muzeum;
• wykonywanie dokumentacji fotograficznej i filmowej;
• prowadzenie archiwum dokumentacji fotograficznej i filmowej oraz przechowywanie nośników z danymi;
• przygotowywanie wydawnictw i materiałów reklamowych do druku;
• działalność reklamowo-promocyjna, w tym przygotowywanie graficzne i dystrybucja materiałów promocyjnych;
• prowadzenie kampanii reklamowych oraz promocyjnych;
• administrowanie i aktualizowanie strony internetowej muzeum, przygotowywanie i przekazywanie materiałów reklamowych do portali, z którymi muzeum współpracuje;
• przygotowywanie we współpracy z działami merytorycznymi materiałów do mediów społecznościowych;
• koordynowanie, w porozumieniu z odpowiedzialnymi pracownikami merytorycznymi, procesów związanych z przygotowaniem druków promocyjnych poświęconych wystawom i wydarzeniom, od wyboru wykonawcy po dystrybucję;
• współpraca z pozostałymi działami muzeum w celu upowszechniania i promocji poszczególnych dziedzin naukowych, którymi zajmuje się muzeum;

DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI
DZIAŁ PROMOCJI