Sie Sind auf: Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"

Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"

Szukaj

Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"

Freitag
07
Juli
2023

W dniu 9 czerwca br. w Sali konferencyjnej Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa miało miejsce szczególne wydarzenie. Odbyła się tu Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu, podczas której Dyrektor Muzeum mgr Dorota Łapiak została odznaczona tytułem „Honorowy Obywatel Ciechanowca.

Jest to najwyższe wyróżnienie Rady Miejskiej nadawane za wybitne zasługi osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się dla rozwoju miasta i gminy.

Do takich osób niewątpliwie należy Dorota Łapiak. Jej działalność zawodowa, samorządowa i społeczna, od zawsze związana jest z Ciechanowcem. W roku 1982 zaczęła pracę jako nauczyciel w miejscowej szkole podstawowej, następnie objęła funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, po czym w 1999 roku objęła urząd Wicestarosty Wysokomazowieckiego. W listopadzie 2002 roku Pani Dorota Łapiak powołana została na stanowisko Dyrektora Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, pełniąc równocześnie funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.

Przebieg sesji miał charakter bardzo uroczysty od momentu otwarcia obrad, aż do zakończenia wraz z prezentacją nowo wybudowanego Centralnego Magazynu Zbiorów.

Z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa pani Dorocie Łapiak wystąpił Burmistrz Ciechanowca pan Eugeniusz Święcki. Następnie Przewodniczący Rady Muzeum Prof. Czesław Waszkiewicz przedstawił uroczystą laudację na cześć pani Dyrektor.

Po przedstawieniu całego dorobku Doroty Łapiak Radni Rady Miejskiej pod przewodnictwem pana Marka Karolewskiego jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały o nadaniu tytułu „ Honorowy Obywatel Miasta”.

Po tym nastąpiła uroczystość odznaczenia. Z rąk Burmistrza i Przewodniczącego Dorota Łapiak otrzymała akt nadania tytułu wraz z medalem okolicznościowym, a także specjalnie przygotowaną pamiątkową statuetką „ Waćpanny” odwzorowującą postać odznaczonej.

W uroczystości udział wzięli: Aleksandra Łapiak – Poseł RP, Marek Komorowski – Senator RP, Jacek Bogucki – Senator RP, Bogdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Jolanta Rusiniak – Doradca Ministra Sprawiedliwości, Jerzy Leszczyński – Radny Wojewódzki, Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, Krzysztof Krajewski – Wójt gminy Wysokie Mazowieckie, w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Agata Puchalska – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM., Członkowie Rady Muzeum, Radni Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej, liczne grono Księży, pracownicy Muzeum, znajomi i przyjaciele Pani Dyrektor.

WNIOSEK BURMISTRZA CIECHANOWCA O NADANIE TYTUŁU „HONOROWY OBYWATEL CIECHANOWCA”

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechanowca” wnoszę o podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Ciechanowcu w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca Pani Dorocie Łapiak – Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Uzasadnienie wniosku:

Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Ciechanowca" Pani Dorocie Łapiak będzie ważnym aktem docenienia działalności osoby, która większą część swojego życia w sposób wyjątkowy poświęciła ciechanowieckiej i polskiej kulturze. Będzie wyrazem uznania, wyrażonego przez dużą część lokalnej społeczności dla jej zasług i dorobku na niwie zawodowej i społecznej.

Dorota Łapiak z domu Kamińska urodziła się i wychowała w Ciechanowcu i tu postanowiła spędzić swoje życie. Już jako mała dziewczynka wykazywała społeczną postawę uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach szkolnych i miejskich. Przez lata uświetniała je wykorzystując naturalny talent wokalny, o czym wielu z nas z sentymentem wspomina. W Ciechanowcu ukończyła Liceum Ogólnokształcące i rozpoczęła pracę nauczycielki w Szkole Podstawowej, którą z zamiłowaniem i szczególnym podejściem do dzieci wzorowo wykonywała.

W 1994 roku została powołana na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Ciechanowcu. Przez pięć lat zarządzania tą placówką wprowadziła szereg inicjatyw, które funkcjonują do dzisiaj. Otworzyła pierwszą niepubliczną Szkołę Muzyczną w Ciechanowcu, powołała pierwszy Klub Seniora, zorganizowała na nowo Orkiestrę Strażacką, rozpoczęła konserwację zabytkowej synagogi. Wprowadziła różnego rodzaju przeglądy, konkursy, warsztaty i lekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się organizowane wówczas imprezy miejskie jak chociażby zapomniane wcześniej Wianki na Nurcu.

Od 1998 roku, nieprzerwanie do dziś Dorota Łapiak pełni funkcję Radnej Powiatu Wysokomazowieckiego. Pierwsze 4 lata wybrana na Wicestarostę a od 2002 roku jako Przewodnicząca Rady. Działając na rzecz powiatu, nigdy nie zapominała o miejscu pochodzenia. Jej ukochany Ciechanowiec był zawsze na pierwszym miejscu. Pierwszym zadaniem, które podjęła była modernizacja ponad 30 kilometrowej drogi łączącej Ciechanowiec z Wysokiem Mazowieckiem. Od jej nazwiska droga ta nazywana jest Łapiakówką. Dziś, po 20 latach, Pani Łapiak znów poszukuje możliwości modernizacji tego odcinka, co daje nadzieję na jego realizację.
To jej w dużej mierze zawdzięczamy dziesiątki kilometrów dróg i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy oraz powstanie Zamiejscowego Biura Komunikacji, Budownictwa i Geodezji Starostwa Powiatowego.

Dzisiaj w mieście mamy świetnie prosperujący Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Kiedy jako Wicestarosta odpowiedzialna za oświatę Dorota Łapiak przejmowała tę szkołę, jej widok, stan i ranga nie napawały optymizmem. Trzeba było wielu starań, powoływania nowych dyrektorów, dużo wspólnej, mozolnej pracy i zaangażowania, żeby stworzyć warunki, w których wreszcie uczniowie mogą w godziwy sposób pobierać naukę i rozwijać swoje talenty. Dużej rangi nabył też rozbudowany i wyremontowany budynek Internatu, wpływający na atrakcyjność wyboru tej a nie innej szkoły.

Drugą, ważną instytucją powiatową jest Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach. Ta jednostka również przeszła na przestrzeni lat wielką metamorfozę. Potrzebne były duże środki finansowe aby tego dokonać. Pani Dorota nigdy nie zapomniała i nie zapomina o funkcjonowaniu ośrodka i o jego mieszkańcach, którzy potrzebują szczególnej opieki.

Najtrudniejszy do prowadzenia i utrzymania był niewątpliwie dawny szpital miejski. Trudno było go ochronić w realiach zreformowanej opieki zdrowotnej. Jakiekolwiek inwestycje dotyczące modernizacji zabytkowego budynku, jego wnętrza i otoczenia były niemożliwe ze względu na brak możliwości dofinansowania. Udało się jednak stworzyć tu Oddział Szpitala Ogólnego w postaci Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Poczynając od roku 2015 do 2022 w kolejności: zmodernizowano otoczenie, dach i elewację budynku aż wreszcie znalazły się środki na remont i przystosowanie wnętrz. Dzisiaj podopieczni i personel cieszą się odpowiednimi warunkami. Dodatkowo mieszkańcy Ciechanowca pozyskali nową, dobrze wyposażoną Poradnię Rehabilitacyjną. Do wszystkich tych działań Pani Łapiak dołożyła swoją cegiełkę.

Od 2002 roku Dorota Łapiak pełni funkcję Dyrektora Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Ta praca stała się jej pasją. Przeobraziła muzeum w prawdziwą Perłę Podlasia. Przez lata ciężkiej pracy udało jej się odbudować i zmodernizować wszystkie obiekty zarówno drewniane na terenie skansenu jak też dworskie murowane budynki. Zadbała o piękne zagospodarowanie terenu. W porozumieniu z ówczesnym Burmistrzem Miasta przejęła zabytkowy budynek szkoły wiejskiej w Winnej Chroły, który po generalnym remoncie i konserwacji stał się miejscem wyjątkowej ekspozycji historii edukacji i nauczania. W ostatnich latach dokonała czegoś co dla wielu jest niemożliwe. Na przekazanej działce miejskiej wybudowała pierwszy w Polsce Magazyn Zbiorów Muzealnych o powierzchni 6,5 tys. metrów kwadratowych, spełniający wszelkie wymagania przechowywania zbiorów. Zazdroszczą jej dyrektorzy muzeów z całej Polski ( w tym np. Zamek Królewski czy Pałac w Wilanowie ). Dzięki zdobywanym środkom doprowadziła do znaczącej modernizacji bazy lokalowej, technicznej i ekspozycyjnej muzeum. Ukierunkowała jego działalność na stworzenie nie tylko placówki zabezpieczającej dziedzictwo kulturowe, ale także powstanie atrakcyjnego produktu turystycznego.

Muzeum od początku swego istnienia stało się wizytówką, znakiem rozpoznawczym naszego miasta. Dzisiaj jednak jego wymiar nabrał innego znaczenia. Do muzeum a tym samym do miasta przyjeżdża tysiące turystów zarówno z Polski jak też zagranicy. Po zwiedzeniu Muzeum i Skansenu, poznają miasto, korzystając przy tym z usług, sklepów, restauracji i hoteli co nie pozostaje bez wpływu na rozwój lokalnych przedsiębiorców. Dzięki Muzeum Ciechanowiec przyciąga wiele znanych postaci ze świata nauki, kultury a także innych dziedzin.

Początkowo we współpracy z Burmistrzem Miasta, potem samodzielnie pani Dorota Łapiak z wielkim rozmachem organizuje co roku Podlaskie Święto Chleba. Jest to impreza, która przyciąga do miasta ponad 30 tys. osób. Ten dzień stał się swoistym świętem miejskim. Do wszystkich domów w mieście i gminie przyjeżdżają znajomi aby wspólnie pójść na Święto Chleba. Wielką renomą cieszy się też organizowany przez muzeum Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich, Konkurs na Palmę Wielkanocną czy też Zajazd Wysokomazowiecki.

Zajmując się działalnością charytatywną na rzecz rodzin ubogich, dotkniętych chorobą Dorota Łapiak organizowała i była pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Rodzina, z którym współpracuje do dziś i stara się pomagać potrzebującym.

Należy też docenić zaangażowanie Doroty Łapiak w pracę społecznego komitetu odbudowy zabytkowego kościoła w miejscowości Winna-Poświętna. To ona we współpracy z ówczesnym Proboszczem i całym komitetem przyczyniła się do remontu jednego z dwóch XVII - wiecznych, drewnianych kościołów na Podlasiu. Z powodzeniem pomagała pozyskiwać środki finansowe na remont tego zabytku z różnych źródeł. Prace remontowo-restauracyjne zabytkowego kościoła trwały od 2015 do 2018 roku. W ich wyniku wzmocniono i ustabilizowano ściany budynku, wyremontowano dach wraz z pokryciem go blachą miedzianą, odtworzono wieżę oraz wykonano prace związane z konserwacją wnętrza kościoła, w tym oryginalnej polichromii. Prace te pozwoliły ocalić jeszcze jeden z przepięknych zabytków podlaskiej architektury. W tym roku pani Dorota zaangażowała się w realizację konserwacji zabytkowej dzwonnicy znajdującej się w otoczeniu świątyni.

Jak sama twierdzi, jej ambicją na dzisiaj jest pomoc w remoncie i odnowieniu najważniejszego zabytku w Ciechanowcu – Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej. Poczyniła już pierwsze starania czego efektem jest pełna dokumentacja konserwatorska wraz z przeprowadzoną inwentaryzacją a także odnowiona część ołtarza. Do kilku źródeł zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Dotyczą one konserwacji poszczególnych części świątyni a także konserwacji i przeniesienia pomnika ks. Krzysztofa Kluka.

Dorota Łapiak jest nie tylko skutecznym menedżerem, co udowodniła pozyskując liczne środki finansowe na wspomniane inwestycje, ale przede wszystkim jest lokalną ambasadorką Ciechanowca. Patriotyzm miejscowy, który cechuje Ją w dużej mierze, chęć zainteresowania skrawkiem naszej ojczystej ziemi, sprawia, że skupia wokół siebie mnóstwo ludzi, spośród których nie jeden zakochał się w Ciechanowcu, naszej tradycji i kulturze. Ponadto cechy osobowości jakimi dysponuje, sprawiają, że współpraca na każdym poziomie przebiega profesjonalnie i satysfakcjonująco dla obu stron. Pracowitość i skromność czynią z niej osobę, która nie upomina się i nie zabiega o zaszczyty i laury, stąd naszą powinnością jest dziś dostrzeżenie w lokalnej społeczności, takich osób jak Dorota Łapiak. Zasługuje ona na szczególne wyróżnienie za swoją aktywność w sferze samorządowej, promocji miasta i gminy Ciechanowiec oraz społecznikowską postawę.

Poprzez nadanie zaszczytnego tytułu „Honorowego Obywatela Ciechanowca” Dorocie Łapiak, gmina Ciechanowiec wyrazi wdzięczność za Jej wkład w życie artystyczne, społeczne i kulturalne gminy i regionu, a nawet Polski. Docenienie działalności osoby, która większą część swojego życia z pasją oddała ciechanowieckiej kulturze, będzie najpiękniejszym podziękowaniem i motywacją do dalszej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny. Decyzja ta z pewnością umocni nasze środowisko w wymiarze obywatelskim, historycznym i kulturowym, zgodnie ze słowami - „Nasza pasja, jest naszą siłą.”

LAUDACJA
PROF. DR HAB. INŻ. DR. H. C. CZESŁAWA WASZKIEWICZA

Panie Przewodniczący Rady,
Wysoka Rado,
Panie Burmistrzu,
Pani Doroto Łapiak,
Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt przedstawić sylwetkę mgr Doroty Łapiak, Kandydatki do tytułu Honorowy Obywatel Ciechanowca.

Najogólniej można zdefiniować, że tytuł honorowego obywatela jest nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta lub regionu, ogromnym autorytecie moralnym czy trwałym śladzie w historii. W regulaminie nadawania tytułu “Honorowy Obywatel Ciechanowca” uchwalonym przez Radę Miejską w Ciechanowcu zapisano: “Tytuł “Honorowy Obywatel Ciechanowca” zwany dalej również tytułem, jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Radę Miejską w Ciechanowcu osobom, które przyniosły tej gminie zaszczyt lub szczególnie się dla niej zasłużyły, a także innym wybitnym osobom”.

Niewątpliwie taką osobą jest mgr Dorota Łapiak, która niemal całe swoje życie zawodowe związała ze swoim rodzinnym miastem - Ciechanowcem. Pracę zawodową rozpoczęła w 1982 roku jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu. W latach 1994 - 1998 pełniła funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Ciechanowcu, a w latach 1999 - 2002 sprawowała urząd wicestarosty wysokomazowieckiego.

W listopadzie 2002 roku została powołana na stanowisko dyrektora Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu i od początku zatrudnienia zaangażowała się w rozwój placówki, dzieło życia swego poprzednika, mgr. Kazimierza Uszyńskiego. W pierwszych kilku latach kierowania Muzeum dokonała remontu neoklasycystycznego pałacu, podworskich zabytkowych budynków oraz trzech chat, w których przygotowano 33 miejsca hotelowe o standardzie wymaganym przez współczesnych turystów. Zostały zbudowane dwie wiaty stalowe
do zabezpieczenia ekspozycji Działu Techniki Rolniczej. Doprowadziła do wymiany całego ogrodzenia Muzeum o długości ponad 1400 metrów.

Dbając o infrastrukturę Muzeum i zabezpieczenie zbiorów mgr Dorota Łapiak doprowadziła do wymiany linii energetycznych na terenie całego kompleksu muzealnego, budowy nowej sieci kanalizacyjnej, rozbudowy i remontu oświetlenia całego terenu Muzeum z uwzględnieniem dodatkowego podświetlenia takich obiektów, jak: pałac, młyn wodny, wiatrak i amfiteatr, instalacji systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych zarówno w drewnianych obiektach skansenowskich, jak i murowanych obiektach zespołu pałacowego, a teren Muzeum został objęty systemem monitoringu wizyjnego.

Wielkim sukcesem mgr Doroty Łapiak było podpisanie porozumienia z małżeństwem prof. Ireny i inż. Jerzego Jasiuków o przekazaniu Muzeum Rolnictwa niezwykle cennej kolekcji pisanek liczącej ponad tysiąc sztuk, wykonywanych najróżniejszymi technikami i pochodzących z całego świata. Uroczystość otwarcia kolekcji pisanek, nazywana również muzeum pisanek, odbyła się 3 kwietnia 2004 roku. Jest to pierwsze tego typu muzeum w Polsce i drugie w Europie.

W 2005 roku, po ponad czterdziestu latach istnienia muzeum, został wydany pierwszy tom Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego. Po wielu latach spełniło się marzenie współtwórcy muzeum i jego długoletniego dyrektora mgr. Kazimierza Uszyńskiego oraz członków rady muzeum kilku kadencji. Dotychczas zostało wydanych 18 tomów Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego. Dyrektor rozpoczęła również wydawanie książek o tematyce obejmującej działalność merytoryczną Muzeum, których liczba przekroczyła 20 pozycji. Działalność wydawnicza Muzeum Rolnictwa została nagrodzona nagrodą Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego STOPKA im. Stanisława Zagórskiego w Łomży.

Ogromną zasługę należy przypisać mgr Dorocie Łapiak za doprowadzenie do uregulowania spraw własnościowych Muzeum, o co zabiegał wiele lat jej poprzednik, mgr Kazimierz Uszyński. Jej działania spowodowały wydanie w 2005 roku przez wojewodę podlaskiego decyzji
o nabyciu z mocy prawa przez Muzeum Rolnictwa prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków zajmowanych dotychczas przez instytucję bez tytułu prawnego, o których zwrot ubiegali się ich przedwojenni właściciele. W następstwie tej decyzji województwo podlaskie jako organizator Muzeum Rolnictwa przejęło od skarbu państwa prawo własności zajmowanych przez nie gruntów.

Na wniosek dyrektor Muzeum Rada Miejska w Ciechanowcu w 2006 roku przekazała nieodpłatnie dla Muzeum Rolnictwa dwie działki. Na jednej z nich, oddalonej o 7 km od Ciechanowca we wsi Winna Chroły znajdował się zabytkowy budynek szkoły wiejskiej z początku XX wieku, który został poddany generalnemu remontowi zakończonemu w 2010 roku. W wyremontowanym zabytkowym budynku szkoły wiejskiej zostały urządzone klasy z lat 30. i 60. XX wieku, pokój nauczycielski i mieszkanie nauczyciela, a na poddaszu zorganizowano wystawę zabawek.

W 2007 roku został zakończony remont pałacu, a w odnowionych jego salach powstały stałe nowe wystawy: gabinet hrabiego, jadalnia i sypialnia hrabiny. Większość składających się na te wystawy zabytków przekazali w formie darowizny, dzięki osobistym staraniom dyrektor muzeum kolekcjonerzy Wanda i Honore Heroes, natomiast część eksponatów w długoletni depozyt.

W 2008 roku została otwarta w pałacu stała ekspozycja pod nazwą “Salonik pamiątek rodu Ciechanowieckich”, będącej owocem dobrej współpracy Muzeum Rolnictwa z Zamkiem Królewskim w Warszawie.

Dzięki zaangażowaniu mgr Doroty Łapiak, Muzeum Rolnictwa wzbogaciło się o cenne zabytkowe obiekty sakralne: kościół i dzwonnicę z Bogut Pianek oraz wikarówkę z Kuleszy Kościelnych. Obiekty te zostały przeniesione na teren Muzeum i udostępnione zwiedzającym w 2012 roku. W wikarówce zostały urządzone cztery stałe ekspozycje: pamiątki związane z życiem i dorobkiem naukowym patrona muzeum, kolekcja okazów geologicznych podarowana przez prof. Jana Parafiniuka, kancelaria parafialna i sypialnia plebana. Mgr Dorota Łapiak spełniła marzenie swojego poprzednika mgr. Kazimierza Uszyńskiego, którym było pozyskanie i umieszczenie zabytkowego kościoła na terenie Muzeum.

W kolejnych latach prowadzone były prace konserwatorskie licznych obiektów muzealnych, wykonana nowa nawierzchnia dróg, przeniesiona na teren Muzeum zabytkowa chata, w której znajdują się kolejne pokoje gościnne a przed wjazdem do muzeum został zestawiony również z przeniesienia wiatrak.

Jednym z największych sukcesów dyrektor Muzeum jest zbudowanie Centralnego Magazynu Zbiorów, oddanego do użytku 3 października 2022 roku. O budowę tego obiektu mgr Dorota Łapiak zabiegała od 2006 roku. Obiekt został wzniesiony na drugiej z wcześniej wymienionych działek, którą w 2006 roku pozyskała od miasta. Jest to unikatowy w skali kraju nowoczesny kompleks magazynowy, który może stać się wzorem dla innych muzeów, szczególnie muzeów na wolnym powietrzu. W nowym obiekcie o powierzchni ponad sześciu tysięcy metrów kwadratowych znajdują się pomieszczenia wystawowe, biblioteka z czytelnią, pracownie oraz pomieszczenia magazynowe na muzealia.

W okresie kierowania placówką przez mgr Dorotę Łapiak poza wcześniej wymienionymi ekspozycjami, powstało kilka nowych stałych wystaw: dzieje rolnictwa w Polsce, kolekcja karet i powozów, kolekcja silników spalinowych, kolekcja ciągników i kolekcja lokomobil. Te dwie ostatnie kolekcje: ciągników i lokomobil są największymi kolekcjami w kraju, a wszystkie pojazdy są sprawne technicznie.

Dyrektor muzeum w swojej działalności troszczy się o ochronę środowiska naturalnego. Dowodem takiego działania jest termomodernizacja dziesięciu budynków i zastąpienie dotychczasowego ogrzewania zanieczyszczającego środowisko pompami ciepła z uzupełnieniem ogrzewania olejowego.

Magister Dorota Łapiak rozszerzyła krąg krajowych instytucji współpracujących, podpisując z nimi umowy o działalności wystawienniczej, naukowej i edukacyjnej. Ponadto nawiązała współpracę z kilkoma placówkami zagranicznymi, których przedstawiciele uczestniczą
w organizowanych przez muzeum konferencjach naukowych a pracownicy muzeum wymiennie w konferencjach organizowanych w placówkach zagranicznych. W latach 2014 - 2016 Muzeum Rolnictwa wspólnie z Muzeum w Ryfylke w Norwegii zrealizowali projekt pt.: “ Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum w Ryfylke”, finansowanego przez rządy Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz wsparciem środków krajowych.

W dwudziestoleciu kierowania muzeum przez mgr Dorotę Łapiak zostało zorganizowanych kilkadziesiąt sympozjów i konferencji naukowych oraz około stu wystaw.

W Muzeum Rolnictwa są organizowane stałe imprezy o charakterze regionalnym: niedziela palmowa, jarmark św. Wojciecha połączony ze świętem lasu, noc muzeów i jesień w polu i zagrodzie, ogólnopolskim: zajazd wysokomazowiecki i podlaskie święto chleba oraz międzynarodowym - konkurs gry na instrumentach pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego, na który przyjeżdżają goście z krajów europejskich: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Bułgarii, Hiszpanii, a nawet tak egzotycznych jak Meksyk czy Australia.

Dyrektor Muzeum dba o rozwój pracowników, kierując na odpowiednie kursy i szkolenia. Również sama podniosła swoje kwalifikacje kończąc studia podyplomowe o kierunku muzealnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Magister Dorota Łapiak okazała się niezwykle skutecznym menadżerem, sprawnie zarządzającym Muzeum Rolnictwa. Pozyskała prawie 66 mln złotych, dzięki którym Muzeum Rolnictwa wyróżnia się na mapie muzeów skansenowskich. Jej dokonania wpisały się trwale
w rozwój instytucji kultury, w życie społeczne i kulturalne regionu i z pewnością będą służyły przyszłym pokoleniom jako wzór do naśladowania i źródło naszego bezcennego dziedzictwa, do którego często powracamy.

W “Słowie wstępnym” monografii “W skansenie i pałacu” wydanej w 2012 roku napisałem “Muzeum ma wyjątkowe szczęście do osób nim kierujących. Godną następczynią mgr. Kazimierza Uszyńskiego jest mgr Dorota Łapiak, która pełni funkcję dyrektora Muzeum od 2002 roku. Mgr Dorota Łapiak nie tylko kontynuuje idee swego poprzednika, ale konsekwentnie rozbudowuje i twórczo rozwija działalność Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka”. Słowa te nic nie straciły na swojej aktualności w kolejnym dziesięcioleciu, co może wyjaśnić następujące powiedzenie „że jak rzadko kiedy na odpowiedzialnym stanowisku znalazła się odpowiedzialna osoba”.

Muzeum Rolnictwa kierowane przez mgr Dorotę Łapiak zostało wyróżnione kilkunastoma nagrodami. Są to między innymi: Podlaska Marka Roku, Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Podlaskiego, Kulturalna Perła, statuetka “Za Zasługi dla Kultury”.

Działalność mgr Doroty Łapiak nie ogranicza się jedynie do pracy zawodowej w Muzeum Rolnictwa. Od dwudziestu lat pełni funkcję przewodniczącej Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, aktywnie działając na rzecz kultury i zachowania dziedzictwa narodowego na terenie powiatu. Uczestniczy w pracach kilku organizacji społecznych: Zarządzie Fundacji Ciechanowieckich przy Zamku Królewskim w Warszawie, Towarzystwie Miłośników Ciechanowca, Towarzystwie Naukowym Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae będąc członkiem założycielem i jego pierwszym prezesem, Stowarzyszeniu Muzeów na Wolnym Powietrzu, Stowarzyszeniu Muzealników Polskich i Radzie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Magister Dorota Łapiak za swoją pracę zawodową i społeczną została uhonorowana licznymi odznaczeniami, między innymi: medalem „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW”, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową “Za Zasługi dla SGGW”, medalem papieskim “Benerementi”, odznaką honorową “Zasłużony dla Rolnictwa”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym i Złotym Medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, medalem 200 - lecia kształcenia rolniczego “od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” 1816-2016.

Za swoje osiągnięcia w ubiegłym roku otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wysoka Rado!
Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka stało się chlubą miasta Ciechanowca i perłą Podlasia, do czego bezpośrednio przyczyniła się jego dyrektor mgr Dorota Łapiak. W swoim wystąpieniu ograniczyłem się do przedstawienia osiągnięć mgr Doroty Łapiak na stanowisku dyrektora Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, które w nadmiarze zasługują do nadania tytułu “Honorowy Obywatel Ciechanowca”. Uwzględniając zasługi Kandydatki dla jej rodzinnego miasta i powiatu wysokomazowieckiego wygłoszone przez burmistrza Ciechanowca
Pana Eugeniusza Święckiego, mgr Dorota Łapiak swoimi osiągnięciami mogłaby obdarować kilkoro kandydatów do wyróżnienia zaszczytnym tytułem “Honorowy Obywatel Ciechanowca”.

Dziękuję Państwu za uwagę.

Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Dyrektor Dorota Łapiak odznaczona tytułem "Honorowy Obywatel Ciechanowca"