Sie Sind auf: Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.

Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.

Szukaj

Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.

Freitag
07
Dezember
2012

W dniach 7-8 grudnia b.r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyła się międzynarodowa narada konserwatorska na temat "Architektura Drewniana Podlasia. Stan wiedzy a strategia ochrony materialnych niematerialnych wartości".
Organizatorami narady byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, Zakład Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.
Uczestników narady powitała pani Dorota Łapiak - Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz pan Jacek Piorunek - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Naradę prowadził - pan Anatol Wap, - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prof. nzw. dr hab. arch. Piotr Molski-Kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury PW, Sekretarz Generalny PKN ICOMOS.
Tematem wiodącym narady była odpowiedź na problem oceny stanu badań o architekturze drewnianej i o udokumentowaniu tej wiedzy oraz form, skuteczności, motywacji i możliwości ochrony wartości zasobów architektury drewnianej.
Tematem do dyskusji były wystąpienia:

  1. Potrzeba badań permanentnych dziedzictwa kulturowego wsi podlaskiej. Metodyka i stan badań - dr hab. arch. Jerzy Uścinowicz, prof. PB, kierownik Zakładu Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury PB.

  2. Dokumentowanie zabytków architektury i budownictwa drewnianego - ocena stanu wiedzy i potrzeb przez pryzmat dzialalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa - mgr Iwona Górska, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku.

  3. O problemie ochrony zabytków budownictwa drewnianego w muzeach na wolnym powietrzu - Aleksander Isakau, Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego w Streczycach na Białorusi.

  4. Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi - dr hab. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. UPWr., dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  5. Ochrona drewnianej architektury i budownictwa w działalności WUOZ - mgr Zofia Cybulko, Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

  6. Wykorzystanie grantów na projekty kulturalne na Litwie - Rasa Rimickaite, Attaché ds. Kultury Republiki Litewskiej w RP.

Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.
Międzynarodowa Narada Konserwatorska 7-8 XII 2012r.