Sie Sind auf: "Między Liwcem a Bugiem"

"Między Liwcem a Bugiem"

Szukaj

"Między Liwcem a Bugiem"

Dienstag
03
Dezember
2013

"Między Liwcem a Bugiem" - taki był temat przewodni konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 500-lecia Województwa Podlaskiego na Zamku-Zbrojowni w Liwie, we wtorek 3 grudnia 2013 roku. Konferencja ta była kontynuacją spotkania naukowego "Podlasie Nadbużańskie. 500-lecie powstania Województwa Podlaskiego", które miało miejsce w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w dniach 21-22 czerwca 2013 r.

Obrady w Liwie otworzył niezrównany gawędziarz i zarazem znakomity znawca historii Podlasia - profesor Uniwersytetu w Białymstoku - Adam Czeslaw Dobroński, który w swoim wystąpieniu poruszył między innymi "odwieczny" problem granic Podlasia - gdzie jest jeszcze Podlasie, a gdzie już go nie ma. Cennym uzupełnieniem wystąpienia profesora był referat o osadnictwie polskim na terenie ziemi drohickiej do 1569 roku, który wygłosił dr Tomasz Jaszczołt.

Pozostali referenci dostroili się do wysokiego poziomu wspomnianych prelegentów, prezentując w swoich wystąpieniach ciekawe zagadnienia z historii południowego Podlasia: osadnictwa polskiego i litewskiego, dziejów zamku w Liwie, czy edukacji młodzieży szlacheckiej pochodzącej z terenu Mazowsza i Podlasia w węgrowskiej szkole prowadzonej przez księży Bartoszków (vel Komunistów). Duże wrażenie na odbiorcach zrobiło wystąpienie mgr Marii Koc na temat Wielkiego Gościńca Litewskiego mającego stać się w niedalekiej przyszłości osią ponadregionalnej współpracy w obszarze województw mazowieckiego i podlaskiego. Swój wkład merytoryczny w konferencję miało również Muzeum w Ciechanowcu - referat pt. "Panowie z Ciecierzyna na Mordach Ciecierscy", wygłosił mgr Norbert Tomaszewski.

Konferencja w Zamku-Zbrojowni w Liwie, która wpisała się w cykl obchodów 500-lecia Województwa Podlaskiego, stanowiła cenny wkład w rozwój badań regionalnych dziejów miejscowości z terenu województwa podlaskiego. Uczestniczący w niej badacze wskazali na ogromny potencjał badawczy tkwiący w dziejach tego regionu Rzeczypospolitej oraz na konieczność intensyfikacji działań, aby to co najcenniejsze trafiło jak najprędzej do narodowej skarbnicy historii i kultury.

fot. Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

"Między Liwcem a Bugiem"
"Między Liwcem a Bugiem"
"Między Liwcem a Bugiem"
"Między Liwcem a Bugiem"
"Między Liwcem a Bugiem"
"Między Liwcem a Bugiem"
"Między Liwcem a Bugiem"
"Między Liwcem a Bugiem"
"Między Liwcem a Bugiem"