Sie Sind auf: Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"

Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"

Szukaj

Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"

Freitag
10
Oktober
2014

W piątek 10 października 2014 roku miała miejsce w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka konferencja naukowa pt. "Podlasie rodu Ciecierskich". Organizatorami konferencji byli: Muzeum Rolnictwa i Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. Patronat medialny nad konferencją objęły: Redakcja Portalu "Wrota Podlasia" oraz "Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz".

Otwarcia konferencji dokonali: dyrektor Muzeum - Dorota Łapiak i prezes Societas - prof. Czesław Waszkiewicz.

Pod kierownictwem prof. Adama Dobrońskiego ośmioro referentów przedstawiło stan badań nad dziejami rodziny Ciecierskich, jej wpływie na lokalną społeczność oraz pamiątkami jakie pozostały po ich działalności do dnia dzisiejszego. Kolejność wygłaszanych referatów była następująca:

  1. "Ksiądz Faustyn Ciecierski, zesłaniec, pamiętnikarz" - prof. dr hab. Zbigniew Wójcik,
  2. "Darowizny Stefana Ciecierskiego (1821-1888) dla instytucji polskich w Poznaniu i Krakowie" - Norbert Tomaszewski i Olga Tomaszewska,
  3. "Śladami rodziny Ciecierskich na Podlasiu" - Aleksandra Toczko,
  4. "Dominik Ciecierski, marszałek szlachty obwodu białostockiego w świetle grodzieńskich materiałów archiwalnych" - prof. dr hab. Adam Dobroński,
  5. "Stan zachowania budynków gospodarskich w majątku Czartajew po jego zakupie przez Gustawa Wołka" - dr Adam Wołk i inż. Witold Stypułkowski,
  6. "Ciecierscy herbu Rawicz. Materiały genealogiczne z ksiąg metrykalnych i gazet XVII i XVIII wieku" - dr Tomasz Jaszczołt,
  7. "Ciecierscy wśród Filomatów wileńskich" - prof. dr hab. Zbigniew Wójcik i mgr Ewa Lewandowska,
  8. "W kręgu pamiętników Henryka Ciecierskiego. Czasy, ludzie, wydarzenia" - Teresa Ciecierska-Chłapowa, Justyna Nowak.

W ramach prelekcji wygłaszanej przez dr. Adama Wołka, pan Ryszard Bacciarelli polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny przedstawił fragment wiersza autorstwa Henryka Ciecierskiego opisującego polowanie na grubego zwierza w ostrożańskich lasach.

Cennym uzupełnieniem konferencji było nieplanowane wcześniej wystąpienie dr. Konrada Szamryka, który przedstawił stan badań nad odkrytym niedawno w zbiorach lwowskiego Ossolineum rękopis dzieła "Roślin potrzebnych..." autorstwa ks. Krzysztofa Kluka. Choć tematyka tego wystąpienia odbiegała od zagadnień poruszanych na konferencji, trudno było zrezygnować z tak ważnego wystąpienia. Można je zresztą potraktować jako etap przygotowań do zaplanowanej na rok 2016 konferencji poświęconej właśnie ks. Krzysztofowi Klukowi.

Wszystkie wygłoszone podczas konferencji referaty ukażą się drukiem w X tomie "Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego".

Konferencji towarzyszyła wystawa dokumentów ze znajdującego się w muzealnych zbiorach "Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik".

Po zakończeniu konferencji miało miejsce doroczne zebranie Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae, na którym przyjęto plan pracy na rok 2015 i kolejne lata.

Norbert Tomaszewski

Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"
Konferencja "Podlasie rodu Ciecierskich"