Sie Sind auf: Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany

Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany

Szukaj

Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany

Sonntag
06
November
2016

W dniu 6 listopada b.r w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyła się uroczystość podsumowania dwunastej już edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim, którego organizatorem jest Muzeum w Ciechanowcu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W uroczystości udział wzięli laureaci konkursu, wójtowie i burmistrzowie, dyrekcja Muzeum w Ciechanowcu, członkowie jury, a także przedstawiciele samorządu województwa – Wicemarszałek Maciej Żywno i Członek Zarządu Stefan Krajewski.
W 2016 roku do Konkursu zgłoszono 37 budynków z 25 gmin województwa podlaskiego. Dziesięcioosobowe jury pod przewodnictwem zastępcy dyrektora Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu Anny Wiśniewskiej przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagroda w wysokości 6.000 złotych: zagroda ze wsi Zwierżany, gm. Sidra, właściciele: Marzenna i Piotr Horsztyńscy
II nagroda w wysokości 3.000 złotych: budynek mieszkalny, ul. 11 Listopada 25, Tykocin, gm. Tykocin, właściciele: Jadwiga i Henryk Bielawiec;
II nagroda w wysokości 3.000 złotych: budynek mieszkalny, Soce 53, gm. Narew, właścicielka: Maria Ćwikowska;
II nagroda w wysokości 3.000 złotych: zagroda we wsi Borysówka 48, gm. Hajnówka, właściciel: Mirosław Maciejuk;
II nagroda w wysokości 3.000 złotych: budynek mieszkalny, ul. Pałacowa, Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec, właścicielka: Barbara Pratzer-Dietrich;
III nagroda w wysokości 1600 złotych: budynek mieszkalny Soce 52, gm. Narew, właścicielka: Wiera Michalczuk;
III nagroda w wysokości 1600 złotych: budynek mieszkalny, Nowa Przerośl 20, gm. Przerośl, właścicielka: Urszula Przytuła;
III nagroda w wysokości 1600 złotych: budynek mieszkalny, Dziecinne 35, gm. Boćki, właścicielka: Magdalena Stopa;
Komisja postanowiła przyznać również następujące wyróżnienia w wysokości po 500 złotych każde:
• budynek mieszkalny, Olchówka 8, gm. Narewka, właścicielka: Krystyna Bajbak;
• zagroda, Soce 61, gm. Narew, właścicielka: Tamara Leszczyńska;
• budynek mieszkalny, Głody 4, gm. Perlejewo, właścicielka: Anna Marczuk;
• budynek mieszkalny, Chojnowo 29, gm. Trzcianne, właściciel: Zdzisław Dąbrowski;
• budynek mieszkalny, Olchówka 35, gm. Narewka, właścicielka: Zenaida Skiepko;
• budynek mieszkalny, Wólka Wygonowska 43, gm. Orla, właścicielka: Krystyna Wawrzyniuk;
• budynek mieszkalny, Sejwy 26, gm. Puńsk, właścicielka: Marianna Białecka;
• budynek mieszkalny, Pawły 11, gm. Zabłudów, właścicielka: Luba Jakociuk;
• budynek mieszkalny, Jośki 23, gm. Nowe Piekuty, właścicielka: Krystyna Olędzka;
• zespół spichlerzy, Protasy 45A, gm. Zabłudów, właściciele: Jadwiga i Waldemar Reguccy.
Należy podkreślić, iż w ciągu dwunastoletniej historii Konkursu na terenie województwa podlaskiego udało się zdokumentować już 824 drewniane budynki.
Ten stosunkowo długi okres trwania Konkursu i nieustające nim zainteresowanie, świadczy o randze wartości architektury drewnianej. Są to wartości mające szczególne znaczenie dla tożsamości kulturowej mieszkańców województwa podlaskiego, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty do której należą. Drewniane domy, gospodarcze budynki, młyny, spichlerze czy też założenia dworskie – to przykłady dawnego budownictwa, niemal zupełnie opartego na drewnie.
To również osobliwi nauczyciele i świadkowie naszej historii, którzy dają nam wyobrażenie o charakterystycznym wyglądzie dawnych podlaskich wsi i małych miasteczek – często ubogich, lecz schludnych i jakże pięknych w swojej prostocie. Dziś, gdy na nowo odkrywamy zalety drewna jako budulca, idea ochrony „drewnianego dziedzictwa” jest jeszcze bardziej aktualna.

Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Budynek Drewniany