Sie Sind auf: Szlachetna Paczka - XVI Edycja

Szlachetna Paczka - XVI Edycja

Szukaj

Szlachetna Paczka - XVI Edycja

Montag
12
Dezember
2016

Pracownicy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w tym roku przyłączyli się do akcji Szlachetnej Paczki przygotowując paczki dla wybranej rodziny z gminy Perlejewo.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Mechanizm działania akcji opiera się na prywatnych darczyńcach, którzy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej potrzebujących ze społeczności lokalnych. Potrzeby te są identyfikowane przez wolontariuszy i umieszczane w anonimowej internetowej bazie danych. Z tej bazy darczyńcy mogą wybrać rodzinę, której chcą pomóc. Główną zasadą Szlachetnej Paczki jest pomaganie rodzinom, które chcą zmienić swoją sytuację.


Szlachetna Paczka - XVI Edycja
Szlachetna Paczka - XVI Edycja