Konserwacja obrazów olejnych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

11 lipca 2017 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w sprawie dofinansowania zadania pn. "Konserwacja obrazów olejnych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu" w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”.

Całkowity koszt zadania wynosi 36.820,00 zł, w tym 24.940,00 zł (67,73%), to dotacja ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Natomiast wkład własny w wysokości 11.880,00 zł (32,27%) zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W ramach zadania będzie wykonana konserwacja najstarszych dzieł malarstwa sztalugowego znajdujących się w zbiorach Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu tj.: kopii obrazu Petera Paula Rubensa pt. "Ostatnia komunia św. Franciszka z Asyżu" z lat 1740-60 oraz trzech prac o tematyce sakralnej z lat 20. XIX w., a także portretu mężczyzny z poł. XIX w. i pejzażu pt. "Tokujące cietrzewie" z końca XIX w.

Po zakończonej konserwacji wszystkie obrazy wzbogacą muzealne ekspozycje stałe w dziewiętnastowiecznym pałacu hr. Starzeńskich oraz kościele i wikarówce - obiektach translokowanych na teren muzeum w latach 2010-12.