Sie Sind auf: Wystawy stałe

Wystawy stałe

Szukaj

Wystawy stałe

Kompleks kościelny ze wsi Boguty-Pianki - dzwonnica z XIX w.

Kompleks kościelny ze wsi Boguty-Pianki - dzwonnica z XIX w.

Dzwonnica z Bogut-Pianek wzniesiona w 2 połowie XVIII w., przez nieznanego wykonawcę, posiada prostą bryłę o kształcie prostopadłościanu przykrytego czterospadowym dachem gontowym, zwieńczonym drewnia...
Kolekcja uli

Kolekcja uli

W głębi sadu za zagrodą biedniacką znajduje się pasieka złożona z ponad trzydziestu uli reprezentujących różne formy. Większość to ule kłodowe, ale są także ramkowe w kształcie skrzynek na nóżkach. ...
Historia miasta Ciechanowca

Historia miasta Ciechanowca

Na piętrze pałacu obok "Saloniku Rodu Ciechanowieckich" mieści się również sala poświęcona historii Ciechanowca. Wystawę urządzono w stylu często spotykanych we dworach izb pamięci - pomieszczeń, w kt...
Dzieje Rolnictwa w Polsce

Dzieje Rolnictwa w Polsce

Wystawa udostępniona zwiedzającym w 2017 r mieści się w pawilonie wystawienniczym o powierzchni 350 m2 i ukazuje najważniejsze zjawiska jakie zaszły w historii rolnictwa począwszy od rewolucji neolity...
Dworek drobnoszlachecki z Zarąb k. Siemiatycz

Dworek drobnoszlachecki z Zarąb k. Siemiatycz

Ufundowany w 1841 r. przez Franciszka Zarębę, co potwierdza napis na tramie w jednej z izb „R.P. 1841 Franciszek Z.” Budynek konstrukcji wieńcowej, nakryty czterospadowym dachem pokrytym słomą. Wg rel...
Dwór myśliwski z Siemion z 1858 r. (dawna własność hr. Potockich z Rudki)

Dwór myśliwski z Siemion z 1858 r. (dawna własność hr. Potockich z Rudki)

Dwór myśliwski wzniesiony w 1858 r. pierwotnie był usytuowany we wsi Siemiony w lasach należących do hr. Potockich z Rudki. W czasie okupacji hitlerowskiej, w latach 1941-1944, służył jako niemiecka l...
Chata z Żerów Czubików

Chata z Żerów Czubików

Zbudowana ok. 1840 r. Budynek na planie prostokąta o bokach 7,9 x 6,5 m, konstrukcji wieńcowej, nakryty dachem czterospadowym poszyty słomą. Chałupa reprezentuje charakterystyczny dla Podlasia i Mazow...
Chata z Koców Schabów

Chata z Koców Schabów

Zbudowana w drugiej połowie XIX w. Budynek konstrukcji wieńcowej wzniesiony na planie prostokąta o wymiarach 10 x 7 m, nakryty czterospadowym dachem poszytym słomą. Wnętrze dwutraktowe asymetryczne (t...
Bróg na siano

Bróg na siano

Zrekonstruowany w oparciu o występujące do chwili obecnej obiekty tego typu. Ruchomy, czterospadowy dach kryty słomą, podnoszony lub opuszczany na czterech słupach wkopanych w ziemię, założony na plan...