Sie Sind auf: Teren przy oficynie – „Ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego”

Teren przy oficynie – „Ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego”

Szukaj

Teren przy oficynie – „Ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego”

„Ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego” jest ogrodem botanicznym o unikalnym charakterze. Doboru występujących w nim gatunków dokonano na podstawie XVIII-wiecznego rejestru roślin leczniczych, zawartego w „Dykcjonarzu roślinnym” ks. Krzysztofa Kluka. W sumie w ogrodzie wyodrębnionych zostało 680 kwater, które obsadzono roślinami wymienionymi w rejestrze. Każde poletko posiada tabliczkę barwy białej zawierającą potrójne nazewnictwo:

  • Łacińska nazwa gatunku wg Linneusza
  • Polska nazwa gatunku nadana przez Kluka
  • Współczesna nazwa gatunku i rodziny botanicznej

Na zielonych tabliczkach zamieszczono nazwy surowców pozyskiwanych z roślin, nazwę choroby, którą leczy się wybranym gatunkiem lub jego działanie terapeutyczne.
Specyficzny charakter ogrodu podkreślony został poprzez zachowanie oryginalnego, zastosowanego przez Kluka nazewnictwa chorób i gatunków.
Ministerstwo Kultury i Sztuki uhonorowało „Ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego” nagrodą II stopnia w konkursie na „Muzealne Wydarzenie Roku 1984".

Teren przy oficynie – „Ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego”