Spichlerz ze wsi Dmochy Sadły – ekspozycje: „Garncarstwo”, „Olejarnia”

Spichlerz ze wsi Dmochy Sadły /k. Zambrowa/, wybudowany na przełomie XVIII i XIX wieku, pierwotnie wchodził w skład zabudowy dworskiej (obecna forma jest prawdopodobnie połową budynku). Budynek o konstrukcji węgłowej na planie prostokąta, szerokofrontowy z podcieniem ograniczonym po obu końcach dwiema małymi komórkami. Dach czterospadowy kryty słomą. Wewnątrz podział na dwie komory.