Sie Sind auf: Spichlerz ze wsi Dmochy Sadły

Spichlerz ze wsi Dmochy Sadły

Szukaj

Spichlerz ze wsi Dmochy Sadły

Został wzniesiony prawdopodobnie w końcu XVIII w. Budynek szerokofrontowy, konstrukcji wieńcowej, na planie prostokąta o wymiarach 9,1 x 7,7 m. Dach czterospadowy pokryty słomą. Pośrodku elewacji frontowej szeroki wnękowy podcień. Obecnie w budynku znajdują się dwie wystawy tematyczne. Jedna z nich poświęcona jest produkcji oleju, druga garncarstwu ludowemu.

Spichlerz ze wsi Dmochy Sadły