Jesteś na stronie: DZIAŁ BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO

DZIAŁ BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO

Szukaj

DZIAŁ BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO

Kierownik działu - mgr Edwin Wilbik

Dział budownictwa wiejskiego (skansen) obejmuje 54 obiekty z pogranicza Podlasia ku, umieszczonych w trzech sektorach skansenu. Sprawny i pracujący młyn wodny zbudowany w połowie XIX wieku jest jedynym budynkiem in situ. Malowniczy krajobraz, bogata konfiguracja terenu i architektura młyna są przykładem najciekawszego zabytku techniki w kraju. Pozostałe budynki zostały tu przeniesione.

W skansenie jest 9 chat, dwór ziemiański, 2 maneże (obudowa kieratów), 2 spichlerze dworskie (lamusy), kuźnia, bróg na siano, 4 stodoły, 3 obory, wiatrak typu koźlak, gajówka oraz spichlerze chłopskie. W 2010 roku skansen uzupełniły obiekty sakralne: kościół i dzwonnica
z miejscowości Boguty Pianki oraz wikarówka z Kuleszy Kościelnych.

Budynki cechuje konstrukcja zrębowa ścian, w narożnikach (węgłach) łączenia na jaskółczy ogon. Dachy budynków wiejskich są słomiane, głównie czterospadowe, w narożach ułożone schodkowo. Gont i dachówka na dachach pojawia się w obiektach dworskich, sakralnych
i użyteczności publicznej. We wnętrzach przeważającej części obiektów skansenowskich znajdują się ekspozycje stałe, a w niektórych chatach są zorganizowane pokoje gościnne. Obiekty otoczone są ogródkami przydomowymi, płotami plecionymi, spągowymi i sztachetowym.

Ciekawa jest mała architektura: gołębnik słupowy, sernica dworska, kapliczka czy pasieka składająca się z ponad 30 uli kłodowych i skrzynkowych, oraz studnia typu żuraw, ubikacja wiejska tzw. sławojka i wędzarnia dworska.

Muzeum posiada obiekty zamiejscowe. W miejscowości Drewnowo Ziemaki stoi wiatrak "koźlak" in situ, wybudowany pod koniec pierwszej połowy XIX wieku. Obok technicznie sprawnego wiatraka ulokowano chatę z Uszy Małej, wybudowaną w 1875 roku, która pełni funkcję domu młynarza. Drugi obiekt znajduje się w Dąbrowie Łazach, gdzie na otwartej przestrzeni w naturalnym środowisku stoi trzeci wiatrak typu "koźlak". Zbudowany na początku XX wieku w Wysokiem Mazowieckiem, przeniesiony do Dąbrowy około 1940 roku. Najmłodszym obiektem - od 2008 roku jest budynek szkoły wiejskiej z początku XX wieku w Winnie Chroły, w którym prezentowana jest ekspozycja dotycząca edukacji na wsi mazowiecko-podlaskiej.

DZIAŁ BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO
DZIAŁ BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO
DZIAŁ BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO
DZIAŁ BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO
DZIAŁ BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO
DZIAŁ BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO