TECHNIKA ROLNICZA

Kierownik Działu, kustosz - mgr inż. Marek Wiśniewski

Dział Techniki Rolniczej gromadzi, konserwuje i upowszechnia zbiory z zakresu szeroko pojętej techniki rolniczej, czyli maszyny i narzędzia rolnicze produkcji polskich fabryk i wytwórni, jak również napływających do Polski z krajów sąsiednich. Wszystkie ekspozycje Działu mają na celu pokazanie historycznego ciągu rozwojowego w polskiej myśli technicznej i zachodzących w niej przemianach, zwłaszcza na terenach północno-wschodniej Polski. Ukazują one również infiltrację rolniczego przemysłu zagranicznego na te ziemie.

Dział zbiera także wszelkie dokumenty dotyczące historii fabryk i wytwórni maszyn i narzędzi rolniczych na ziemiach Polskich, oraz pamiątki po ich właścicielach i ludziach nauki związanych z tą dziedziną przemysłu.

Dział Techniki został utworzony 1 sierpnia 1971r. Jest on jednym z najstarszych działów Muzeum. Mimo, że powstał formalnie dopiero w 1971 r., to już od pierwszych wyjazdów penetracyjnych, kiedy Muzeum działało jeszcze wyłącznie społecznie, nie sposób było pominąć maszyn, a przede wszystkim narzędzi rolniczych stosowanych w gospodarstwach wiejskich. Poważniej i na szerszą skalę zaczęto gromadzić zbiory Działu, gdy zarysowała się perspektywa zaadoptowania dawnej powozowni dworskiej z 1866 r. w celu stworzenia ekspozycji przedstawiającej transport wiejski. Z uwagi na małą powierzchnię wystawową powozowni (120m2) w zestawieniu z dużymi wymiarami eksponatów postanowiono dobudować do niej pawilon wystawowy. Projekt koncepcyjny pawilonu wykonał prof. Ignacy Tłoczek. W 1974 r. oddano do użytku wykonany ze stali, drewna i szkła pawilon o powierzchni 450m2, który początkowo służył jako zaplecze magazynowe. Szybko jednak zorganizowano tu przy pomocy ówczesnego Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej (obecnie Wydziału Inżynierii Produkcji) SGGW w Warszawie pierwszą stałą ekspozycję Działu Techniki Rolniczej poświęconą narzędziom i maszynom rolniczym.

Obecnie eksponaty Działu udostępnione są zwiedzającym także w plenerze na terenie Muzeum, ekspozycji kieratów umieszczonej w maneżu oraz na wystawach innych działów.

W chwili obecnej Dział posiada w zbiorach ponad 800 eksponatów, z czego prawie 600 stanowią maszyny i narzędzia rolnicze. Bardzo duża część zgromadzonych muzealiów pochodzi z końca XIX i pierwszego pięćdziesięciolecia XX w. W ostatnim okresie zostały odrestaurowane dwie duże kolekcje Działu, tj. największy w Polsce muzealny zbiór ciągników (29 szt. wyprodukowanych w latach 1923 - 1990) oraz 6 lokomobil parowych. Jest to druga pod względem wielkości kolekcja lokomobil w Polsce. Dział urządza pokazy pracy zabytkowych ciągników i lokomobil w trakcie festynów organizowanych na terenie Muzeum.

Dział od wielu lat ściśle współpracuje z prof. dr hab. inż.. Czesławem Waszkiewiczem - kierującym Katedrą Maszyn Rolniczych i Leśnych oraz Zakładem Maszyn Rolniczych Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.