Jesteś na stronie: DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ

DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ

Szukaj

DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ

Kierownik działu, kustosz - mgr inż. Marek Wiśniewski

Dział Techniki Rolniczej gromadzi, konserwuje i upowszechnia zbiory z zakresu szeroko pojętej techniki rolniczej, czyli maszyny i narzędzia rolnicze produkcji polskich fabryk i wytwórni, jak również napływających do Polski z krajów sąsiednich. Wszystkie ekspozycje Działu mają na celu pokazanie historycznego ciągu rozwojowego w polskiej myśli technicznej i zachodzących w niej przemianach, zwłaszcza na terenach północno-wschodniej Polski. Ukazują one również infiltrację rolniczego przemysłu zagranicznego na te ziemie.

Dział zbiera także wszelkie dokumenty dotyczące historii fabryk i wytwórni maszyn i narzędzi rolniczych na ziemiach Polskich, oraz pamiątki po ich właścicielach i ludziach nauki związanych z tą dziedziną przemysłu.

Dział Techniki został utworzony 1 sierpnia 1971 r. i jest jednym z najstarszych działów Muzeum. Na szerszą skalę zaczęto gromadzić zbiory Działu, gdy zarysowała się perspektywa zaadoptowania dawnej powozowni dworskiej z 1866 r. w celu stworzenia ekspozycji przedstawiającej transport wiejski. Z uwagi na małą powierzchnię wystawową powozowni (120 m2) w zestawieniu z dużymi wymiarami eksponatów postanowiono dobudować do niej pawilon wystawowy. W 1974 r. oddano do użytku wykonany ze stali, drewna i szkła pawilon
o powierzchni 450 m2, który początkowo służył jako zaplecze magazynowe. Szybko jednak zorganizowano tu pierwszą stałą ekspozycję Działu Techniki Rolniczej poświęconą narzędziom i maszynom rolniczym.

Dział posiada w zbiorach prawie 1000 eksponatów, z czego ok. 850 stanowią maszyny i narzędzia rolnicze. Bardzo duża część zgromadzonych muzealiów pochodzi z końca XIX i pierwszego pięćdziesięciolecia XX w. Z każdym rokiem zwiększa się liczba zgromadzonych zabytków.

Obecnie eksponaty Działu udostępnione są zwiedzającym we wspomnianym pawilonie techniki rolniczej - najcenniejsze ciągniki i silniki stacjonarne; na wystawie pod stalowymi wiatami – pozostała część kolekcji ciągników i silników oraz lokomobile parowe; w zabytkowej olejarni – wyposażenie wnętrza; w zabytkowym maneżu – ekspozycja kieratów; oraz w plenerze na terenie Muzeum, np. narzędzia i maszyny leśne.

Dział Techniki Rolniczej posiada 3 znaczące w kraju kolekcje techniczne. Jest to największa w Polsce muzealna kolekcja 58 sprawnych technicznie ciągników, wyprodukowanych w Polsce i zagranicą w latach 1917-1990. W kolekcji posiadamy najstarsze zachowane egzemplarze
z terenu naszego kraju, np. ciągnik Titan 10-20 z 1917 r., ciągnik Fordson F z 1918 r., ciągniki Lanz z różnych lat. Wśród polskich ciągników, m. in. kilka egzemplarzy kultowego Ursusa C-45, trzykołowy ciągnik Jaromka i również trzykołowy Ursus C 308.

Drugą prestiżową kolekcją jest największy w Polsce zbiór 11 odrestaurowanych i sprawnych lokomobil parowych z lat 1895-2012. W jej skład wchodzi 10 lokomobil fabrycznych i 1 miniatura lokomobili wykonane przez kolekcjonera w 2012 r. W tym zbiorze znajdują się najstarsze, zachowane w Polsce lokomobile samobieżne i przewoźne.

Trzecia kolekcja liczy obecnie 64 szt. działające silniki stacjonarne z lat 1890-1988. Jest również jednym z największych zbiorów muzealnych tego typu w Polsce. W skład kolekcji wchodzą polskie i zagraniczne silniki. Niektóre z nich są jedynymi zachowanymi w naszym kraju. Na szczególną uwagę zasługują m. in. silnik Machczyński z 1890 r. (najstarszy silnik stacjonarny w Polsce), silnik Ursus Typ A, silniki Perkun, silnik Deutz E12/d i silnik Pionier s.L.

Pracę zabytkowych ciągników, lokomobil parowych i silników stacjonarnych można zobaczyć w trakcie pokazów podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie muzeum.

DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ