Projekty

Zakup unikatowych ciagników do kolekcji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Zakup unikatowych ciagników do kolekcji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 1 kwietnia 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa K...
XXXIII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

XXXIII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 16.08.2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluk...
Modernizacja obiektów do działalności kulturalnej

Modernizacja obiektów do działalności kulturalnej

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 6 czerwca 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kl...
Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych

Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 17 kwietnia 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa...
Poszerzenie kolekcji zabytkowych ciągników

Poszerzenie kolekcji zabytkowych ciągników

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 17 września 2012 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa...
Modernizacja budynku stajni - Muzeum Weterynarii etap 3

Modernizacja budynku stajni - Muzeum Weterynarii etap 3

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 31 lipca 2012 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Klu...
XXXII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

XXXII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 26.07.2012 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluk...
Konserwacja - zabytkowych obiektów techniki - I etap

Konserwacja - zabytkowych obiektów techniki - I etap

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 11 czerwca 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzyszto...
Konserwacja wybranych obiektów techniki rolniczej - II etap

Konserwacja wybranych obiektów techniki rolniczej - II etap

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 6 lipca 2011r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Klu...
Modernizacja wystaw stałych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Modernizacja wystaw stałych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 11. maja 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa K...