Projekty

Modernizacja budynku stajni - Muzeum Weterynarii etap 2

Modernizacja budynku stajni - Muzeum Weterynarii etap 2

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 4 maja 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisal umowe z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka...
XXXI Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

XXXI Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 20 kwietnia 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisal umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa...
Konserwacja wybranych obiektów techniki rolniczej - II etap

Konserwacja wybranych obiektów techniki rolniczej - II etap

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 08. marca 2011 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu otrzymało decyzję Ministra Kultury i Dz...

Zintegrowany projekt rozwoju infrastruktury technicznej i ekspozycyjnej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – moduł 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Sam...
XXX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

XXX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 28 kwietnia 2010 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę z Ministrem Kultury i D...
Konserwacja wybranych obiektów techniki rolniczej

Konserwacja wybranych obiektów techniki rolniczej

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 08. kwietnia 2010 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę z Ministrem Kultury i...
Modernizacja obiektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – I etap

Modernizacja obiektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – I etap

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 15 lipca 2009 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę z Ministrem Kultury i Dzie...
Wydanie drukiem Ciechanowieckiego Rocznika muzealnego Tom V

Wydanie drukiem Ciechanowieckiego Rocznika muzealnego Tom V

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 7 lipca 2009 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę z Ministrem Kultury i Dzied...
XXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

XXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 1 lipca 2009 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę z Ministrem Kultury i Dzied...