Projekty

Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży

Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka Ciechanowcu w okresie od września do grudnia 2008 r. realizowany jes...
Warsztaty – Spotkania z Folklorem

Warsztaty – Spotkania z Folklorem

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu podpisało umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.07.03.00-20-004/08 „Warsztaty – Spotkania z Fo...

Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006Muze...
Modernizacja budynku zabytkowych stajni wraz z otoczeniem

Modernizacja budynku zabytkowych stajni wraz z otoczeniem

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zakończyło w 2007 r. realizację I etapu projektu pn. „Modernizacja budynku zabytkowych stajni wraz z otoczeniem” obejmującego zakup stol...

Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji Muzeum Rolnictwa

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INTERREG IIIA 2004-2006Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowc...

Wydanie drukiem III tomu CIECHANOWIECKIEGO ROCZNIKA MUZEALNEGO w formie papierowej

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w 2007 r. wydało drukiem III tom CIECHANOWIECKIEGO ROCZNIKA MUZEALNEGO. Niniejszy wydatek zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Naro...