Jesteś na stronie: Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim

Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim

Szukaj

Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim

Środa
24
Październik
2007

Protokół

z posiedzenia jury Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim.
Jury obradowało w dniach 24-25 października 2007 r. w siedzibie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w składzie:

 • Antoni Mosiewicz – kierownik działu etnografii w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – przewodniczący
 • Grzegorz Białowarczuk – asystent muzealny w dziale etnografii w Muzeum Rolnictwa – sekretarz
 • Artur Gaweł – kustosz w Muzeum Podlaskim w Białymstoku - członek
 • Aneta Kułak – specjalista d/s zabytków nieruchomych w Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku – członek
 • Jerzy Tołłoczko – starszy inspektor w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku – członek
 • Stanisław Tumidajewicz – kierownik Delegatury w Suwałkach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku – członek
 • Anatol Wap – inspektor Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – członek
 • Sławomir Zgrzywa – starszy inspektor w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży – członek

Jury stwierdza, że do Konkursu zgłoszono 110 obiektów z 29 gmin – wykaz zgłoszonych obiektów – załącznik nr 1.
Jury od dnia 4 września do dnia 25 września dokonało objazdu i oceny zgłoszonych obiektów. W trakcie oględzin uzupełniono informacje o obiekcie oraz wykonano fotografie każdego obiektu.
Jury dokonało oceny 110 obiektów (załącznik nr 1) i najwyżej oceniło 26 obiektów (załącznik nr 2). Spośród nich przyznano nagrody następującym obiektom:
W przyznanych nagrodach uwzględniono dodatkową dotację Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości 4.000 zł. w tym 3.000 zł. na zwiększenie puli nagród.

I miejsce – wiatrak typu holenderskiego z przełomu XIX/XX w., Studzianki gm. Wasilków, Osiedle Zapiecek, ul. Podgórna,
wł. Krzysztof Kulesza, Jaroszówka 60, 15-157 Białystok, Adam Turecki, Białystok, ul. Mickiewicza 27/21 - nagroda w wysokości 5.000 zł.

 • II miejsce – stodoła, spichlerz i budynek inwentarski z pocz. XX w. Lesznia gm. Suraż, wł. Andrzej Leszczyński ul. K. K. Baczyńskiego 14, 15-196 Białystok, nagroda w wysokości 2.500 zł.

 • II miejsce – budynek mieszkalny wraz z dwoma budynkami gospodarczymi z 1946 r., Zelwa 46, gm. Giby, wł. Dariusz Piekut ul. Gen. Andersa 3a/12, 16-400 Suwałki - nagroda w wysokości 2.500 zł.

 • II miejsce – budynek mieszkalny z 1936 r., Siwiki 21, gm. Zbójna, wł. Julia i Jan Imiela, ul. Grochowska 331A m. 9, 03-823 Warszawa - nagroda w wysokości 2.500 zł.

 • III miejsce – budynek mieszkalny z 1920 r., Krasne 6, gm. Lipsk 16-315, wł. Jadwiga Dzietczyk - nagroda w wysokości 1.300 zł.

 • III miejsce – budynek mieszkalny z 1913 r., Radziszewo-Króle 1, gm. Ciechanowiec, wł. Jadwiga Zalewska, ul. Kasprzaka 3/25, 82-300 Elbląg - nagroda w wysokości 1.300 zł.

 • III miejsce – budynek mieszkalny z 1955 r., Ciełuszki 18, gm. Zabłudów, wł. Zofia Łukjaniuk - nagroda w wysokości 1.300 zł.

 • III miejsce – budynek mieszkalny z 1915 r., Nowoberezowo 80, gm. Hajnówka, wł. Hanna Poznańska - nagroda w wysokości 1.300 zł.

 • III miejsce – budynek mieszkalny z 1947 r., Czyże 145, wł. Bazyl Jakimiuk - nagroda w wysokości 1.300 zł.

Zgłoszone do konkursu obiekty znajdowały się na terenie 29 gmin.
Przy organizacji następnego konkursu należy:

Kontynuować współpracę z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i urzędami gmin.
Wystąpić do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o objęcie patronatem Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w województwie podlaskim.
Ogłosić konkurs najpóźniej do 1 kwietnia 2008 r. z terminem zgłoszeń do 1 sierpnia 2008 r.
Jury proponuje dokonać zmianę w przyszłym regulaminie polegającą na usunięciu oceny punktowej.
Jury wnioskuje o zwiększenie w sposób znaczący środków finansowych na nagrody.
Ustanowić nagrodę zbiorową dla wsi o wyjątkowych walorach zabytkowych.
Jury wnioskuje o opracowanie i wykonanie tabliczek informacyjnych dla obiektów nagrodzonych we wszystkich edycjach Konkursu.
Zwrócić się do Marszałka Województwa Podlaskiego o przyznanie dodatkowej dotacji na pokrycie kosztów przeprowadzenia Konkursu w wysokości 4.000 zł. z przeznaczeniem 3.000 zł. na zwiększenie puli nagród i 1.000 zł. na zwiększenie kosztów druku katalogu z 5.000 zł. na 6.000 zł.

Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
Podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim