Sie Sind auf: DZIAŁ ZBIORÓW

DZIAŁ ZBIORÓW

Szukaj

DZIAŁ ZBIORÓW

Kierownik działu - Magdalena Żygoń

Dział Zbiorów został wyodrębniony w strukturze Muzeum w 2019 r. i nastąpiło to w związku z zakończeniem I etapu inwestycji pn. „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym”. Zakończenie I etapu ww. inwestycji pozwoliło uruchomić segment magazynowy wraz z m.in. pracowniami konserwatorskimi i fotograficznymi, które to pracownie wchodzą w skład ww. Działu Zbiorów.

Zadania Działu Zbiorów wynikają wprost z Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, gdzie jest mowa o gromadzeniu, trwałej ochronie, konserwacji i udostępnianiu obiektów muzealnych. Wszystkie eksponaty gromadzone w magazynie są poddawane odpowiednim zabiegom konserwatorskim a także są fotografowane w celu udostępnienia ich wizerunków i informacji w Internecie. Stworzone w magazynach warunki przechowywania (m.in. odpowiednia temperatura, wilgotność, zabezpieczenia, regały) pozwalają trwale chronić eksponaty, tak aby kolejne pokolenia miały możliwość dostępu do gromadzonego przez Muzeum Rolnictwa dziedzictwa kulturowego.

DZIAŁ ZBIORÓW
DZIAŁ ZBIORÓW
DZIAŁ ZBIORÓW
DZIAŁ ZBIORÓW
DZIAŁ ZBIORÓW
DZIAŁ ZBIORÓW
DZIAŁ ZBIORÓW
DZIAŁ ZBIORÓW
DZIAŁ ZBIORÓW
DZIAŁ ZBIORÓW