Sie Sind auf: Działy Muzeum

Działy Muzeum

Szukaj

Działy Muzeum

DZIAŁ ETNOGRAFICZNY

DZIAŁ ETNOGRAFICZNY

p.o. kierownika działu - Agnieszka Kiersnowska Dział Etnograficzny jest najstarszym działem Muzeum. W zbiorach znajdują się 13 903 eksponaty (stan na 08.02.2022 r.). Zbiory działu można sklasyfiko...
DZIAŁ BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO

DZIAŁ BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO

Kierownik działu - mgr Edwin Wilbik Dział budownictwa wiejskiego (skansen) obejmuje 54 obiekty z pogranicza Podlasia ku, umieszczonych w trzech sektorach skansenu. Sprawny i pracujący młyn wodny zbu...
DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ

DZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ

Kierownik działu, kustosz - mgr inż. Marek Wiśniewski Dział Techniki Rolniczej gromadzi, konserwuje i upowszechnia zbiory z zakresu szeroko pojętej techniki rolniczej, czyli maszyny i narzędzia roln...
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH

DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH

Kierownik działu, kustosz - mgr Dorota Gnatowska kontakt: ogrod-kluka@wp.pl Dział Tradycji Zielarskich powstał w 1984 roku z inicjatywy zafascynowanego roślinami leczniczymi miejscowego farmaceuty...
DZIAŁ HISTORYCZNY

DZIAŁ HISTORYCZNY

Kierownik działu, starszy kustosz - mgr Norbert Tomaszewski Dział Historyczny utworzono w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, w 2019 roku, na skutek rozdziału istniejącego od 19...
DZIAŁ SZTUKI

DZIAŁ SZTUKI

kierownik działu, starszy kustosz - Krystyna Bogucka Dział Sztuki powołano do życia w październiku 2019 r., w wyniku podziału Działu Historyczno-Artystycznego na dwa odrębne działy - sztuki i histor...
DZIAŁ WETERYNARII

DZIAŁ WETERYNARII

Dział gromadzi przedmioty dokumentujące dzieje lecznictwa zwierząt na ziemiach polskich. Najliczniejszą grupę stanowi kolekcja narzędzi lekarsko-weterynaryjnych, a także podkowy, sprzęt laboratoryjny,...
DZIAŁ HISTORII CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT

DZIAŁ HISTORII CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT

Kierownik działu, starszy kustosz - mgr inż. Anna Wiśniewska Dział Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich został wyodrębniony w strukturze Muzeum w 1983 roku. Głównym zadaniem działu jest g...
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN

DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN

Kierownik działu, kustosz - mgr Robert Sikorski Dział został wyodrębniony w strukturze muzeum w 1982 roku i od tego czasu zajmuje się gromadzeniem, dokumentacją i udostępnianiem muzealiów, archiwali...
DZIAŁ PROMOCJI

DZIAŁ PROMOCJI

kierownik działu - Artur Warchala Dział Promocji odpowiada za organizację i koordynację działalności popularyzacyjnej i edukacyjnej muzeum. Do jego zadań należy m.in.: • prowadzenie działalności...