Sie Sind auf: DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH

DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH

Szukaj

DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH

Kierownik działu, kustosz - mgr Dorota Gnatowska

kontakt: ogrod-kluka@wp.pl

Dział Tradycji Zielarskich powstał w 1984 roku z inicjatywy zafascynowanego roślinami leczniczymi miejscowego farmaceuty, mgr Leona Chochlewa. Do najważniejszych zadań działu należy opieka nad Ogrodem roślin zdatnych do zażycia lekarskiego oraz ekspozycją Tradycje zielarskie.

Muzealny ogród roślin leczniczych został założony na podstawie XVIII-wiecznego spisu roślin zdatnych do zażycia lekarskiego, zawartego w Dykcyonarzu roślinnym. Księga ta, napisana przez księdza Krzysztofa Kluka jest dobrze znana każdemu miłośnikowi dziejów zielarstwa. Znajduje się w niej pierwszy w historii polskiego piśmiennictwa przyrodniczego farmakognostyczny rejestr roślin używanych w medycynie ludowej i oficjalnej. W ogrodzie można zapoznać się z ponad trzystoma gatunkami roślin leczniczych. Zioła są także głównymi bohaterami ekspozycji Tradycje zielarskie. Różne ich gatunki zostały zaprezentowane w postaci zielników oraz surowców zielarskich zamkniętych w szklanych słojach aptecznych. Zwiedzając wystawę można dowiedzieć się o tradycyjnych i współczesnych możliwościach ich wykorzystania w życiu codziennym. Na wystawie poruszone zostały także najważniejsze aspekty związane z historią ziołolecznictwa, pokazano jak człowiek na przestrzeni wieków postrzegał zjawisko choroby i leczenia oraz jak zmieniało się podejście do roślin leczniczych i leczenia przy pomocy ziół. Na tle tej historii pojawiają się sylwetki przyrodników, lekarzy, botaników, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju ziołolecznictwa od starożytności do czasów współczesnych. Na wystawie Tradycje zielarskie można zapoznać się z większą częścią zbiorów działu, które w chwili obecnej liczą około 650 eksponatów.

Od roku 2011 oferta działu została poszerzona o tematykę z dziedziny pszczelarstwa i bartnictwa. Osoby zainteresowane pszczołami mogą zwiedzić wystawę Pszczoły i my, na której prezentowane są muzealia związane z pracą pszczelarza, a także produkty pozyskiwane z ula. Na wystawie znajduje się bardzo ciekawy ul obserwacyjny, w którym można podglądać życie i pracę pszczelego roju, zaś nieopodal zlokalizowany jest ogród roślin entomofilnych – przyjaznych owadom. Zasadzone tu rośliny stanowią doskonały pożytek dla pszczół – są to gatunki produkujące duże ilości nektaru i pyłku. Jak się okazuje są one chętnie odwiedzane nie tylko przez pszczołę miodną, ale również przez wiele innych gatunków owadów zapylających. Spacerując ścieżkami tego ogrodu można więc podziwiać nie tylko pięknie kwitnące kwiaty, ale również zapylające je liczne owady.

Bardzo ważnym zadaniem, któremu od samego początku swojego istnienia służy Dział Tradycji Zielarskich jest rozpowszechnianie i propagowanie szacunku dla darów przyrody. Realizacja tego celu odbywa się poprzez organizowane przez pracowników lekcje muzealne
i warsztaty, wystawy czasowe, konferencje i spotkania osób związanych z ziołolecznictwem. Ponadto z dobrodziejstw ziołowej apteki mogą korzystać wszyscy odwiedzający Muzeum Rolnictwa przy okazji letnich imprez okolicznościowych.

I N D E X S E M I N U M 2021

OGRÓD ROŚLIN ZDATNYCH DO ZAŻYCIA LEKARSKIEGO prowadzi coroczną wymianę nasion z ogrodami botanicznymi w Polsce i na świecie. Poniżej zamieszczamy nasz Index seminum 2020. Nasiona z indeksu służą wyłącznie do wymiany z ogrodami botanicznymi, arboretami i innymi placówkami naukowymi. Zamówienia składane do celów prywatnych nie będą realizowane. Osoby zainteresowane pozyskaniem nasion zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu.

Seeds only for exchange between Botanic Gardens, Arboretas and other scientific institutions.
Not for private persons and purposes.

INDEX SEMINUM 2021

DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH