Jesteś na stronie: LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII

LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII

LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII

1. Lekcja muzealna „Ksiądz Krzysztof Kluk jako naukowiec doby oświecenia”

Przedstawienie najistotniejszych faktów dotyczących osoby K. Kluka. Dzieciństwo, nauka w szkołach. Praca duszpasterska, związki z rodami magnackimi. Praca naukowa – specyfika warsztatu osiemnastowiecznego badacza. Publikacje. Najważniejsze osiągnięcia Kluka w poszczególnych dziedzinach. Zwiedzanie ekspozycji poświęconej K. Klukowi.

Czas trwania i miejsce: 60 minut, zejścia odbywają się w sali kominkowej i wikarówce. Zajęcia mogą odbywać się o dowolnej porze roku

Grupa docelowa: młodzież szkolna, studenci, dorośli

Wielkość grup: do 25 osób

2. Lekcja muzealna o historii regionu Ciechanowca i okolic

Tematy do uzgodnienia z historykami. Możliwe jest krótkie przedstawienie dziejów miejscowości od XV w. do końca II wojny światowej lub dokładniejsze przedstawienie wybranego aspektu z przeszłości miasta. Zajęcia w formie wykładu, mogącego odbywać się w siedzibie Muzeum lub w placówce szkoły.

Czas trwania lekcji: do uzgodnienia

Grupa docelowa: młodzież szkolna

Wielkość grupy: w szkole bez ograniczeń, w Muzeum do 50 osób

3. Lekcja muzealna z okazji rocznicy stulecia odzyskania niepodległości – wydarzenia na pograniczu podlasko-mazowieckim

Temat proponowany w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości. Lekcja ma formę wykładu, na którym zostaną omówione okoliczności związane z włączeniem terenów pogranicza podlasko-mazowieckiego, do odradzającego się państwa polskiego. Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie Muzeum lub w placówce szkolnej.

Czas trwania lekcji: do uzgodnienia

Grupa docelowa: młodzież szkolna

Wielkość grupy: w szkole bez ograniczeń, w Muzeum do 50 osób