Вы находитесь: DZIAŁ ETNOGRAFICZNY

DZIAŁ ETNOGRAFICZNY

Szukaj

DZIAŁ ETNOGRAFICZNY

Kierownik działu, kustosz - mgr Agnieszka Kiersnowska

Największy i najstarszy z działów Muzeum. Jego zbiory (14 150 eksponatów) cechuje wielka różnorodność zabytków. Niech świadczy o tym fakt, że znajdują się one niemal na wszystkich wystawach w Muzeum. Można je sklasyfikować następująco, są to narzędzia do uprawy roli, narzędzia i urządzenia rzemieślnicze. Poza tym wszystko to, co składa się na wyposażenie domów wiejskich oraz sprzęt gospodarstwa domowego. Liczne narzędzia do obróbki lnu, sprzęty i wyroby tkackie oraz jedna z większych w kraju kolekcji wełnianych dywanów dwuosnowowych (180 eksponatów). Kolejną część stanowi szeroko pojęty transport wiejski, przedmioty związane z rybołówstwem, pszczelarstwem, pasterstwem i hodowlą. Warte uwagi są zbiory twórczości ludowej (duża kolekcja rzeźb), plastyki obrzędowej (w tym kolekcja pisanek licząca 2 614 sztuk) i zabawek.

Dział Etnograficzny organizuje i włącza się we współorganizację licznych imprez muzealnych, a są to chociażby takie przedsięwzięcia jak Regionalny Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej, Jesień w polu i zagrodzie. Etnograficzny festiwal kultury ludowej, Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego.

Na terenie Muzeum Rolnictwa aktualnie znajduje się 25 wystaw stałych ulokowanych w obiektach skansenowskich. Są to w pełni wyposażone chałupy, kilka spichlerzy, kuźnia, młyn wodny i dworek myśliwski. Dodatkowo, w naszych obiektach zamiejscowych, posiadamy ekspozycje prezentujące klasy szkolne z lat 30.i 60. XX wieku (w szkole wiejskiej w Winnej Chrołach) oraz wnętrze domu młynarza z lat 70-80. XX wieku (w Drewnowie Ziemakach).

By w pełni poznać i docenić dorobek Działu Etnograficznego, należy zobaczyć jego wystawy w trakcie różnych pór roku. Staramy się podążać wraz z upływającym czasem i prezentować je zgodnie z cyklem przyrodniczym oraz rokiem obrzędowym.

DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY
DZIAŁ ETNOGRAFICZNY