ETNOGRAFIA

Kierownik działu, starszy kustosz - mgr Stanisław Kryński

Dział etnograficzny jest najstarszym działem Muzeum i posiada największą ilość eksponatów (na koniec 2012 r. 12 030). Wśród zbiorów działu na szczególną uwagę zasługuje kolekcja ponad 120 brańskich dywanów dwuosnowowych, około 300 obrazów religijnych, narzędzia rolnicze w postaci soch, radeł, plugów, ponad 40 drewnianych bron laskowych i beleczkowych oraz pojazdów konnych w postaci wozów, sań i bryczek. Dodać do tego należy kolekcję ponad 40 jarzem różnej konstrukcji oraz taką samą ilość uprzęży. Dział dysponuje obszernym zbiorem różnego rodzaju narzędzi tkackich w tym także narzędzia i wyroby wiejskich rzemieślników - kowali, garncarzy, szewców, plecionkarzy, rymarzy, garbarzy. Interesujący i bogaty jest zbiór sprzętów gospodarstwa domowego, w tym mebli, zastawy stołowej, garnków, moździerzy i rondli. Równie bogata jest kolekcja ubrań w postaci kilkuset kożuchów, burek, koszul, spódnic, spodni i bielizny jak również makatek, obrusów i firanek. Do działu etnograficznego należą 24 ekspozycje stałe rozmieszczone w obiektach skansenowskich w tym wnętrza 5 chat z pogranicza Podlasia i Mazowsza. Wszystkie chaty mają zróżnicowane (w zależności od ich pochodzenia) wyposażenie wnętrz. Zależnie od roku obrzędowego w ich wnętrzach są inscenizowane przystosowane do typu chaty prezentacje świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy Zielonych Świątek. Bardzo interesujące wystawy dotyczące życia i historii szkoły oraz szkolnictwa na Podlasiu znajdują się w obiekcie zamiejscowym Muzeum Rolnictwa w szkole w Winni Chrołach.