Вы находитесь: DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH

DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH

Szukaj

DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH

Kierownik działu, kustosz - mgr Dorota Gnatowska

Dział Tradycji Zielarskich powstał w 1984 r. z inicjatywy zafascynowanego roślinami leczniczymi farmaceuty, magistra Leona Chochlewa. Do najważniejszych zadań działu należy opieka nad Ogrodem roślin zdatnych do zażycia lekarskiego oraz ekspozycją Tradycje zielarskie.

Muzealny ogród roślin leczniczych został założony na podstawie XVIII-wiecznego spisu roślin zdatnych do zażycia lekarskiego, zawartego w Dykcyonarzu roślinnym. Księga ta, napisana przez ks. Krzysztofa Kluka jest dobrze znana miłośnikom dziejów zielarstwa. Znajduje się w niej obszerny rejestr roślin używanych w medycynie ludowej i oficjalnej. Z gatunkami opisywanymi przez ks. Kluka można zapoznać się w muzealnym ogrodzie zielarskim, zioła są także głównymi bohaterami ekspozycji Tradycje zielarskie. Na tej wystawie zaprezentowane zostały najważniejsze aspekty związane z historią ziołolecznictwa, pokazano jak człowiek na przestrzeni wieków postrzegał zjawisko choroby i leczenia oraz jak zmieniało się podejście do roślin leczniczych i kuracji przy pomocy ziół. Na tle tej historii pojawiają się sylwetki przyrodników, lekarzy, botaników, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju ziołolecznictwa od starożytności do czasów współczesnych. Na wystawie Tradycje zielarskie można zapoznać się z większą częścią zbiorów działu, które w chwili obecnej liczą blisko 660 eksponatów.

Od 2014 r. oferta Działu Tradycji Zielarskich została poszerzona o tematykę z dziedziny pszczelarstwa i bartnictwa. Osoby zainteresowane pszczołami mogą zwiedzić wystawę Pszczoły i my, na której prezentowane są muzealia związane z pracą pszczelarza, a także produkty pozyskiwane z ula. Na wystawie znajduje się także ul obserwacyjny, w którym można podglądać życie i pracę roju, zaś nieopodal zlokalizowany jest ogród roślin entomofilnych – przyjaznych owadom. Jak się okazuje jest on chętnie odwiedzany nie tylko przez pszczołę miodną, ale również przez wiele innych gatunków owadów zapylających. Spacerując ścieżkami tego ogrodu można więc podziwiać pięknie kwitnące kwiaty oraz obserwować zapylające je liczne owady.

Bardzo ważnym zadaniem, któremu od samego początku swojego istnienia służy Dział Tradycji Zielarskich, jest rozpowszechnianie i propagowanie szacunku dla darów przyrody. Realizacja tego celu odbywa się poprzez organizowane przez pracowników lekcje muzealne i warsztaty, praktyki studenckie, wystawy czasowe, konferencje i spotkania osób związanych z ziołolecznictwem.

I N D E X S E M I N U M 2022

Ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego prowadzi coroczną wymianę nasion z ogrodami botanicznymi w Polsce i na świecie. Poniżej zamieszczamy nasz Index seminum. Nasiona z indeksu służą wyłącznie do wymiany z ogrodami botanicznymi, arboretami i innymi placówkami naukowymi. Zamówienia składane do celów prywatnych nie będą realizowane. Osoby prywatne zainteresowane pozyskaniem nasion zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu.

INDEX SEMINUM 2022.pdf

DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH
DZIAŁ TRADYCJI ZIELARSKICH