LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY TECHNIKI W ROLNICTWIE

Zapoznanie z historią powstania poszczególnych maszyn i narzędzi rolniczych na podstawie wystawy stałej w pawilonie techniki rolniczej oraz na wystawie pod wiatami, multimedialna prezentacja wybranych maszyn rolniczych, pokaz uruchamiania i pracy zabytkowych ciągników, parowej lokomobili przeciąganej oraz stacjonarnych silników spalinowych.

Czas trwania i miejsce: do 60 minut, zajęcia odbywają się na wystawach w pawilonie techniki rolniczej oraz pod wiatami pośrd kolekcji ciągników i lokomobil. Zajęcia mogą odbywać się wiosną, latem i wczesną jesienią (temperatura powyżej 5 stopni Celsjusza z uwagi na uruchamianie zabytkowych maszyn).

Grupa docelowa: młodzież szkolna, studenci uczelni technicznych, osoby dorosłe.

Wielkość grup: do 50 osób

Cena: do uzgodnienia